1366893797tab

Cieľom každého klubového večera je diskusnou formou prezentovať aktuálne informácie k téme klubového večera a umožniť účastníkom vymieňať si a zdieľať poznatky a skúsenosti.

 

Každý klubový večer má vopred určenú tému a vlastníka témy, ktorý zodpovedá za organizáciu a priebeh klubového večera po jeho odbornej stránke a zabezpečuje účasť pozvaných hostí. Vlastník témy je zároveň moderátor klubového večera, ale môže vystupovať aj ako jeho odborný účastník. Účastníci klubového večera sú spravidla členovia ISACA Slovensko, ale môžu sa zúčastniť a pravidelne sa zúčastňujú aj ďalší záujemcovia (klubový večer je otvorený širokej odbornej verejnosti).

 

19.1.2017 prebehol prvý tohtoročný klubový večer na tému „Business continuity v praxi“. Účastníci mali možnosť nazrieť na túto oblasť z viacero uhlov. Tomáš Hettych, zástupca hostiteľskej spoločnosti sanofi – aventis Pharma Slovakia, s.r.o. predstavil prístup k metodologickým otázkam ako aj k praktickým úlohám pri zavádzaní procesu Business continuity vo svojej spoločnosti, a najmä ako on sám postupoval v rámci svojho osobného pracovného zadania. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých faktov a detailov, ktoré rozhodujú pri konečnom vyhodnotení projektu a pomôžu pri zásadnom porozumení a podpore ( „buy-in“) managementu spoločnosti. Túto tému sprevádzala pomerne živá diskusia najme u oblasti BIA a jej forme a výstupoch nutných pre úspešné zvládnutie BC projektu. Nasledovala diskusia moderovaná Ivanom Makaturom (IBM) a Lenkou Gondovou (ISACA) na tému organizačné začlenenie zodpovednosti za procesy BC v rámci organizačných štruktúr významných slovenských bánk. Celý večer sa niesol v priateľskej diskusnej atmosfére a veríme, že si účastníci odniesli veľa nových a hlavne prakticky použiteľných informácií.

 

Témy klubových večerov v roku 2018:

 

22.2.2018

Názov: „Rozumný prístup k DPIA“

 

Témy klubových večerov v roku 2017:

 

19.1.2017

Názov: Business continuity 

 

2.3.2017

Názov: Zákon o kybernetickej bezpečnosti

 

20.4.2017

Názov: "ITSM vs. ISMS, alebo čo má spoločné informačná bezpečnosť a riadenie IT služieb"

 

18.5.2017

Názov: Kontrola dodávateľských prístupov v kontexte GDPR

 

8.6.2017

Názov: ITIL® best practice – overený základ riadenia IT na báze služieb

 

5.10.2017

Názov: Crisis Management vs. Business Continuity vs. IT Service Continuity vs. Disaster Recovery

 

 

Témy klubových večerov v roku 2016:

 

17. 2.2016

Názov: Aplikácia ochrany osobných údajov v praxi

 

17.3.2016

Názov: Stav hospodárskej kriminality vo svete a na Slovensku

 

7.4.2016

Názov: Bezpečnosť privilegovaných účtov

 

28.4.2016

Téma: Ochrana osobných údajov

 

22.9.2016

Téma: Threat Intelligence na Slovensku

 

9.11.2016

Téma: Trendy informačnej bezpečnosti vo svete

 

Témy klubových večerov v roku 2015:

 

23.4.2015

Názov: In search of lost time - on security monitoring and incident response

 

27.10.2015

Názov: Bezpečnosť prevádzkovej technológie – aktuálne správy z regiónu

 

2.12.2015

Názov: Informačná bezpečnosť v malých a stredných firmách


 

 

 

 

 

Partner

                                                      

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach