Klubový večer: „Čierne labute informačnej bezpečnosti“.
Prednasajuci: Tomáš Zaťko / Citadelo, Pavol Adamec / KPMG, účasť ďalšieho prednášajúceho bude čierna labuť – nespoliehajte sa na to, že nebude

Termín: 18.6.2018, 17:00

registrácia: 16:30 - 17:00

Miesto konania: KPMG, Dvořákovo nábr. 10, Bratislava

 

REGISTRÁCIA


Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko a itSMF Slovensko, vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR

Pridelené body CPE: 2
Získané CPE body budú nahlásené všetkým účastníkom na základe prezenčnej listiny. 


 

 

 

 

 

Partner

                                                      

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach