Zásobník tém na rok 2020

Členovia AKB a ISACA sa môžu prihlásiť ku podpore resp. prezentácii ktorejkoľvek z predbežne navrhnutých tém, prípadne navrhnúť novú tému.


Ku každej prednáške bude v príprave vyžadovaný abstrakt a hlavné myšlienky prednášky
ISACA a AKB budú priebežne zverejňovať najbližšie termíny a témy prednášok.

 

Technická bezpečnosť
• Dobre nastavená bezpečnosť cloudu nie je chymérou (Iveta Šťavinová)
• Bezpečnosť SCADA (David Dvořák, Marián Trizuliak, Tomáš Zaťko, Juraj Koreň)
• Bezpečnosť IT prevádzky (Viliam Hedera)
• Existuje bezpečný outsourcing?
• Mobile ID
• Bezpečnosť sietí umožňuje sprístupniť nové, pokrokové funkcionality
• Je možné spojiť zraniteľnosť, hrozbu, incident a bezpečnostnú záplatu?
• Ochrana pred útokmi DoS
• Bezpečnosť IoT
• bezpečnosť budov

Bezpečnostné politiky, riadenie bezpečnosti
• Požiadavky zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (Rastislav Janota)
• Rámce a metodiky testovania a auditu bezpečnosti (Ivan Makatura)
• Riadenie rizík informačných systémov (Marek Zeman)
• Procesné riadenie v kontexte riešenia bezpečnostných incidentov
• Riadenie prístupových práv nie je vzácnosť. (Marek Zeman)
• Ako na bezpečný vývoj IS? (Marek Zeman)
• Testovanie bezpečnosti - patrí medzi funkčné, či nefunkčné testy?
• BCM – nevyhnutnosť pre správne fungovanie spoločnosti (Tomáš Hettych)

 

Umelá inteligencia
• Čo je umelá inteligencia a prečo je na vzostupe (Marek Zeman)
• Chyby umelej inteligencie a jej testovanie (Peter Kopriva)
• Využitie kognitívnych technológií v kybernetickej bezpečnosti (Ivan Makatura)
• Ako učiť umelú inteligenciu a garancia naučených ideí. (Peter Kopriva)
• V samote Ti chatbot nepomôže, alebo ako to celé funguje. (Marek Zeman)
• Prečo veľké firmy používajú AI a prejenie si hlavných prípadov. (Marek Zeman)

Šifrovanie
• Ako používať elektronický podpis - ako funguje podpisovanie, neplatný podpis, (Martin Žemlička)
• Prúdové šifry – moderna alebo nevyhnutnosť?
• Kryptoanalýza – čo sa stalo a čo možno očakávať
• Kryptografia na báze eliptických kriviek (Peter Kopriva)

Biometria
• Hlasová biometria od A po Z (Marek Zeman)
• Aplikácie biometrie tváre v súčasnosti (Peter Kopriva)
• Nové aplikácie a nové útoky na biometrie (Peter Kopriva)
Najbližšie prednášky:
(napr. každý tretí štvrtok v mesiaci o 17:00):
• September:
• Sociálne inžinierstvo (Marek Zeman)
• Bezpečnosť cloud technológií: Sladké sny verzus realita (Tomáš Zaťko)
• Október:
• Cyberstalking (Marek Zeman)
• Security monitoring a SOC (Pavol Draxler)
• November:
• Čo je AI? a ako ju použiť v praxi (Marek Zeman, Peter Kopřiva)
• Spolupráca medzi PZS a SK-CERT (Rastislav Janota)
• December:
• Eliptické krivky, prečo sú bezpečné? Kam smeruje vývoj v šifrovaní? (Peter Kopřiva)


 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach