ACADEMIC ADVOCATE

img_7431zmensene


Program Academic Advocate je v súčasnosti pozastavený a prebieha zmenami

https://www.isaca.org

Odporucam Vam sledovat stranky www.isaca.org a www.isaca.sk, kde budú publikované aktuálne informácie o príležitestiach pre študentov a
akademicku obec.

ISACA Slovensko ponúka zvýhodnené členstvo pre študentov a zľavy na
odborné podujatia, vybrané certifikačné programy a odbornú literatúru v
rámci celosvetových ISACA kampaní.

 

 

 

ISACA program Academic Advocate je určený fakultám ponúkajúcim študijné odbory príbuzné zameraniu ISACA (Informačná bezpečnosť, audit, riadenie IT, počítačové vedy a i.).


Pozíciu Academic Advocate môže zastávať pedagóg pôsobiaci na príslušnej fakulte v niektorom zo spomínaných študijných odborov. Jeho úlohou je najmä budovať u študentov povedomie o ISACA, jej aktivitách a certifikátoch (CISA/CISM/CGEIT/CRISC/CSX), používať rámec COBIT5 ako súčasť vzdelávania študentov, asistovať študentom pri vytváraní študentských ISACA pracovných skupín a pri spolupráci s miestnou pobočkou ISACA.

 

Academic Advocate získava bezplatné členstvo v ISACA, prístup k elektronickej knižnici ISACA a komplex ďalších členských výhod. Študenti zúčastnení v lokálnej ISACA pracovnej skupine nemusia byť nutne členmi ISACA. Pre študentov sa však poskytuje zvýhodnený členský poplatok ($25). Študent tak získava kompletné výhody člena ISACA, prístup k elektronickým verziám ISACA publikácií, virtuálnym konferenciám a mnohým ďalším výhodám.

 

Bližšie informácie o programe Academic Advocate sú na www.isaca.org/advocate
 


 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach