ACADEMIC ADVOCATE

img_7431zmensene

ISACA program Academic Advocate je určený fakultám ponúkajúcim študijné odbory príbuzné zameraniu ISACA (Informačná bezpečnosť, audit, riadenie IT, počítačové vedy a i.).


Pozíciu Academic Advocate môže zastávať pedagóg pôsobiaci na príslušnej fakulte v niektorom zo spomínaných študijných odborov. Jeho úlohou je najmä budovať u študentov povedomie o ISACA, jej aktivitách a certifikátoch (CISA/CISM/CGEIT/CRISC/CSX), používať rámec COBIT5 ako súčasť vzdelávania študentov, asistovať študentom pri vytváraní študentských ISACA pracovných skupín a pri spolupráci s miestnou pobočkou ISACA.

 

Academic Advocate získava bezplatné členstvo v ISACA, prístup k elektronickej knižnici ISACA a komplex ďalších členských výhod. Študenti zúčastnení v lokálnej ISACA pracovnej skupine nemusia byť nutne členmi ISACA. Pre študentov sa však poskytuje zvýhodnený členský poplatok ($25). Študent tak získava kompletné výhody člena ISACA, prístup k elektronickým verziám ISACA publikácií, virtuálnym konferenciám a mnohým ďalším výhodám.

 

Bližšie informácie o programe Academic Advocate sú na www.isaca.org/advocate
 


 

 

 

 

 

Partner

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach