ISACA Slovensko pozýva na klubový večer

410648_7870

Názov: Informačná bezpečnosť v malých a stredných firmách

Termín: 2.12.2015,
- prichod a registrácia od 15;30
- klubový večer 16:00 - 18:00

Miesto konania: Ernst & Young, s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, training room

Téma: Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných firmách predstavuje špecifickú výzvu. Funkcia IB je najčastejšie pridelená k IT funkcii alebo HR prípadne priamo riaditeľovi spoločnosti. Väčšina investícii pozostáva z nákupu hardvéru. Relevantnou legislatívou s dopadom na riadenie informačnej bezpečnosti je pre ne najmä ochrana osobných údajov. S akými reálnymi problémami sa tieto firmy stretávajú a akým spôsobm sa s nimi vysporiadávajú -  to bude téma diskusie s účastníkmi panelu, ktorí majú skúsenosti z tohto prostredia priamo z prvej ruky.


Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko a itSMF Slovensko vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR


Parkovanie: parkovanie nie je zabezpečené na mieste konania akcie. Parkovať je možné na platených parkoviskách v Tatracentre, popr. na parkovisku na Banskobystrickej ulici.

Pridelené body CPE: 2
Získané CPE body budú nahlásené všetkým účastníkom na základe prezenčnej listiny.

 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach