ISACA Slovensko pozýva na klubový večer

Názov: Stav hospodárskej kriminality vo svete a na Slovensku
Prednášasjúci: Pavel Jankech, PwC, Forensic technologies / Pavol Adamec, PwC, Risk assurance services

 

Termin: 17.3.2016

- prichod a registrácia od 14:45

- klubový večer 15:00 - 17:00

 

Miesto konania: PricewaterhousCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2 (Twin City, Blok A)

 

Téma: Dňa 17.3. budú zverejnené výsledky Prieskumu stavu hospodárskej kriminality na Slovensku za rok 2016.

Ostatné roky je počítačová kriminalita jednoznačne jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem hospodárskej
kriminality. O tom, aké sú globálne trendy v hospodárskej a počítačovej kriminalite globálne a čo o tom hovoria
výsledky za spoločnosti na Slovensku sa budete môcť porozprávať s autormi prieskumu za Slovensko.

 

Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko a itSMF Slovensko vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR

Parkovanie: t.č. parkovanie bezplatné v garáži pre návštevy -1 poschodie Twin City blok A, vjazd z Továrenskej. V prípade zmeny Vás budeme informovať. 


Pridelené body CPE: 2
Získané CPE body boli nahlásené všetkým účastníkom na základe prezenčnej listiny.
 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach