VIII. ročník konferencie Audit a bezpečnosť v IT - ABIT

Konferencia audit a bezpečnosť v IT - ABIT 2009, 24.9.2009, Club Penati, Bratislava

Hlavnou témou konferencie je „Kríza hodnôt – hodnota krízy“.
Odbornú záštitu nad konferenciou prevzal guvernér Národnej banky Slovenska Ing. Ivan Šramko.

 

Program konferencie:

Val IT ako spôsob zlepšenia riadenia

Hendrik Ceulemans, InfoGovernance, Belgicko

 

Ako ocenit IT služby a informačnú bezpečnosť

Róbert Srnka, Ernst & Young, k.s., Slovensko

 

What should CIO do to make the best out of the crisis.pdf

Bóžislava Javornik, Nova Ljubljanska banka, Slovinsko

 

Stav informačnej bezpečnosti v SR

Pavol Adamec, KPMG Slovensko spol. s r.o.
Lukáš Neduchal, Ernst & Young, k.s , Slovensko


Súčasné metódy ochrany úniku dát

Ondrej Kováč, IBM Slovensko, spol. s r.o.

 

Informačná bezpečnosť vo verejnej správe

Ján Hochmann, Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

Efektivni řizeni bezpecnosti z jednoho mista

Marián Svetlík, Risk Analysis Consultants, s.r.o. Česká republika

 

Panelová diskusia na tému:„Súčasná svetová finančná kríza a jej dopad na informačné
technológie/informačnú bezpečnosť a kontrolne mechanizmy v spoločnosti.“


Do panelovej diskusie prijali pozvanie:


Ľudovít Hamaš, riaditeľ Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave
Milan Hain, výkonný riaditeľ divízie IT spoločnosti T-Mobile, Slovensko,
Peter Prónay, výkonný riaditeľ - Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. Slovensko
Ivan Tomáš, riaditeľ IT AXA CZ a Slovensko

 

Spoločenský večer, tombola

       

         

    


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach