1366893797tab

Cieľom každého klubového večera je diskusnou formou prezentovať aktuálne informácie k téme klubového večera a umožniť účastníkom vymieňať si a zdieľať poznatky a skúsenosti.

 

Každý klubový večer má vopred určenú tému a vlastníka témy, ktorý zodpovedá za organizáciu a priebeh klubového večera po jeho odbornej stránke a zabezpečuje účasť pozvaných hostí. Vlastník témy je zároveň moderátor klubového večera, ale môže vystupovať aj ako jeho odborný účastník. Účastníci klubového večera sú spravidla členovia ISACA Slovensko, ale môžu sa zúčastniť a pravidelne sa zúčastňujú aj ďalší záujemcovia (klubový večer je otvorený širokej odbornej verejnosti).

 

Témy klubových večerov v roku 2021:

 

ISACA StandUp - webinár: Eliptické krivky
- vysvetlenie výhod, implementácie a možnosti nasadenia

Dátum a čas konania: 21.1.2021, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

ISACA StandUp - webinár: Vzdelávať a ako vzdelávať informačnú bezpečnosť vo firme? To je otázka!

Dátum a čas konania: 18.2.2021, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

ISACA StandUp - webinár: Vybraté riziká Cloud riešení a návrhy na ich ošetrenie

Dátum a čas konania: 25.3.2021, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

ISACA StandUp - webinár: The segregation of duties

Dátum a čas konania: 22.4.2021, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

ISACA StandUp - webinár: Prehľad noriem k BCM

Dátum a čas konania: 20.5.2021, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

ISACA StandUp - webinár: Bezpečnosť cloud technológií: Sladké sny verzus realita

Dátum a čas konania: 23.6.2021, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

ISACA StandUp - webinár

Dátum a čas konania: 23.9.2021, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

Témy klubových večerov v roku 2020:

 

ISACA StandUp - webinár: Cloud biznis jazykom

Dátum a čas konania: utorok 10.12.2020, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 


ISACA StandUp - webinár: Zapracovanie procesu riadenia IKT rizík
do procesov bankového domu 

Dátum a čas konania: utorok 12.11.2020, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

ISACA StandUp - webinár Praktické otázky použitia kvalifikovaného elektronického podpisu.

Dátum a čas konania: utorok 22.10.2020, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

 

ISACA StandUp - webinár: Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti a Metodika auditu KB

Dátum a čas konania: utorok 17.9.2020, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

 

 ISACA StandUp - webinár: Busines continuity

Dátum a čas konania: 4.8.2020, 17.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

ISACA StandUp - webinár: Audit kybernetickej bezpečnosti – prakticky

Dátum a čas konania: 2.6., 16.6., 16.00 - 17.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

Klubový večer - webinár: Ako sa pripraviť na skúšku Kybernetickej bezpečnosti. Ako sa pripraviť na na Audit kybernetickej bezpečnosti.

Dátum a čas konania: 12.5.2020, 16.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

Seminar : Business continuity, Crisis management

Miesto konania: bude upresnené

 

 

Témy klubových večerov v roku 2019:

 

Seminar 9-2019 : AI, machine learning, RPA
Sep 24, 2019 from 4:30 PM to 6:30 PM (SK)
Miesto konania: PwC Slovakia, Karadžičova 2, Twin City, blok A, Bratislava, 

 

ISACA CommunITy Day

Oct 5, 2019

Miesto konania: Železná studienka, Bratislava

 

Seminar 10-2019 : CyberAct 
Oct 22, 2019 from 4:30 PM to 7:00 PM (SK)
Miesto konania: PwC Slovakia, Karadžičova 2, Twin City, blok A, Bratislava

 

Seminar 11-2019 : „Kybernetická bezpečnosť v priemysle“
Nov 20, 2019 from 4:30 PM to 7:00 PM (SK)
Miesto konania: Bratislava 

 

Members event 11-2019 : ISACA 50 celebration

Nov 28, 2019 from 4:00 PM to 8:00 PM (SK)
Miesto konania: Hotel Vienna House, Avion shopping park, Bratislava, SK

 

 

 

 

Témy klubových večerov v roku 2018:

 

22.2.2018

Názov: „Rozumný prístup k DPIA“

 

18.6.2018

Názov: „Čierne labute informačnej bezpečnosti“.

 

Témy klubových večerov v roku 2017:

 

19.1.2017

Názov: Business continuity 

 

2.3.2017

Názov: Zákon o kybernetickej bezpečnosti

 

20.4.2017

Názov: "ITSM vs. ISMS, alebo čo má spoločné informačná bezpečnosť a riadenie IT služieb"

 

18.5.2017

Názov: Kontrola dodávateľských prístupov v kontexte GDPR

 

8.6.2017

Názov: ITIL® best practice – overený základ riadenia IT na báze služieb

 

5.10.2017

Názov: Crisis Management vs. Business Continuity vs. IT Service Continuity vs. Disaster Recovery

 

 

Témy klubových večerov v roku 2016:

 

17. 2.2016

Názov: Aplikácia ochrany osobných údajov v praxi

 

17.3.2016

Názov: Stav hospodárskej kriminality vo svete a na Slovensku

 

7.4.2016

Názov: Bezpečnosť privilegovaných účtov

 

28.4.2016

Téma: Ochrana osobných údajov

 

22.9.2016

Téma: Threat Intelligence na Slovensku

 

9.11.2016

Téma: Trendy informačnej bezpečnosti vo svete

 

Témy klubových večerov v roku 2015:

 

23.4.2015

Názov: In search of lost time - on security monitoring and incident response

 

27.10.2015

Názov: Bezpečnosť prevádzkovej technológie – aktuálne správy z regiónu

 

2.12.2015

Názov: Informačná bezpečnosť v malých a stredných firmách


 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach