1366893797tab

Cieľom každého klubového večera je diskusnou formou prezentovať aktuálne informácie k téme klubového večera a umožniť účastníkom vymieňať si a zdieľať poznatky a skúsenosti.

 

Každý klubový večer má vopred určenú tému a vlastníka témy, ktorý zodpovedá za organizáciu a priebeh klubového večera po jeho odbornej stránke a zabezpečuje účasť pozvaných hostí. Vlastník témy je zároveň moderátor klubového večera, ale môže vystupovať aj ako jeho odborný účastník. Účastníci klubového večera sú spravidla členovia ISACA Slovensko, ale môžu sa zúčastniť a pravidelne sa zúčastňujú aj ďalší záujemcovia (klubový večer je otvorený širokej odbornej verejnosti).

 

Témy prednášok na spoločné klubové večery ISACA / AKB

 

Témy klubových večerov v roku 2023:

 

New EU-US Privacy Framework

Dátum a čas konania: 9.11.2023

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

Moderuje: Lenka Gondová

 

Achieving NIS 2 Directive compliance with the help of ISO/IEC 27000 standards

Dátum a čas konania:

23.11.2023, 17.00 - 18.30 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

Moderuje: Uros Zust (Slovenia)

 

Témy klubových večerov v roku 2022:

 

ISACA StandUp - webinár: GDPR vs PIPL

Dátum a čas konania: 3.2.2022, 17.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

Témy klubových večerov v roku 2021:

 

ISACA StandUp - webinár: Eliptické krivky
- vysvetlenie výhod, implementácie a možnosti nasadenia

 

ISACA StandUp - webinár: Vzdelávať a ako vzdelávať informačnú bezpečnosť vo firme? To je otázka!

 

ISACA StandUp - webinár: Vybraté riziká Cloud riešení a návrhy na ich ošetrenie

 

ISACA StandUp - webinár: The segregation of duties

 

ISACA StandUp - webinár: Prehľad noriem k BCM

 

ISACA StandUp - webinár: Bezpečnosť cloud technológií: Sladké sny verzus realita

 

ISACA klubový večer: The networking

 

ISACA StandUp - webinár: Procesné riadenie v kontexte riešenia

 

ISACA StandUp - What auditors miss

 

ISACA StandUp - Prvé skúsenosti z auditov KB 

 

 

Témy klubových večerov v roku 2020:

 

ISACA StandUp - webinár: Cloud biznis jazykom

 

ISACA StandUp - webinár: Zapracovanie procesu riadenia IKT rizík
do procesov bankového domu 

 

ISACA StandUp - webinár Praktické otázky použitia kvalifikovaného elektronického podpisu.

 

ISACA StandUp - webinár: Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti a Metodika auditu KB

 

 ISACA StandUp - webinár: Busines continuity

 

ISACA StandUp - webinár: Audit kybernetickej bezpečnosti – prakticky

 

Klubový večer - webinár: Ako sa pripraviť na skúšku Kybernetickej bezpečnosti. Ako sa pripraviť na na Audit kybernetickej bezpečnosti.

 

Seminar : Business continuity, Crisis management

 

 

Témy klubových večerov v roku 2019:

 

Seminar 9-2019 : AI, machine learning, RPA
 

ISACA CommunITy Day

 

Seminar 10-2019 : CyberAct 
 

Seminar 11-2019 : „Kybernetická bezpečnosť v priemysle“
 

Members event 11-2019 : ISACA 50 celebration

 

 

Témy klubových večerov v roku 2018:

 

Názov: „Rozumný prístup k DPIA“

 

Názov: „Čierne labute informačnej bezpečnosti“.

 

Témy klubových večerov v roku 2017:

 

Názov: Business continuity 

 

Názov: Zákon o kybernetickej bezpečnosti

 

Názov: "ITSM vs. ISMS, alebo čo má spoločné informačná bezpečnosť a riadenie IT služieb"

 

Názov: Kontrola dodávateľských prístupov v kontexte GDPR

 

Názov: ITIL® best practice – overený základ riadenia IT na báze služieb

 

Názov: Crisis Management vs. Business Continuity vs. IT Service Continuity vs. Disaster Recovery

 

 

Témy klubových večerov v roku 2016:

 

Názov: Aplikácia ochrany osobných údajov v praxi

 

Názov: Stav hospodárskej kriminality vo svete a na Slovensku

 

Názov: Bezpečnosť privilegovaných účtov

 

Téma: Ochrana osobných údajov

 

Téma: Threat Intelligence na Slovensku

 

Téma: Trendy informačnej bezpečnosti vo svete

 

Témy klubových večerov v roku 2015:

 

Názov: In search of lost time - on security monitoring and incident response

 

Názov: Bezpečnosť prevádzkovej technológie – aktuálne správy z regiónu

 

Názov: Informačná bezpečnosť v malých a stredných firmách


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach