Vysvetlenie kryptografických princípov systému asymetrickej kryptografie (kryptografie s verejným kľúčom), ktorý je založený na algebrickej štruktúre eliptických kriviek (ECC) nad konečnými poľami.

a jeho post-quantum nasledovníka založeného na princípoch supersingulárnej izogenity.

Princíp použitia ECC nie je nový, so zvyšovaním požiadaviek na vyššiu bezpečnosť a optimálny výkon, kde tradičný spôsob na báze systému s faktorizáciou veľkých čísiel (RSA)

naráža na technické limity výkonu a kapacity pamäte, však získava popularitu. Kvantový počítač, nová rozvíjajúca sa technológia, však prináša nové výzvy, ktorým tradičné algoritmy nie sú schopné odolať.

Nasledovník ECC v podobe izogenických transformácii nad supersingulárnymi krivkami rieši práve tieto nové výzvy post-kvantovej kryptografie.

 

Dátum a čas konania:

21.1.2021, 17.00 hod.

 

Miesto konania:

webinár, aplikácia ZOOM

 

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok: vstup voľný pre registrovaných účastníkov


Pozvánka do aplikácie ZOOM s odkazom na webinár Vám príde emailom.

Pridelené body CPE: 1

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach