Výročná odborná konferencia audit a bezpečnosť v IT – ABIT 2013

Od tabletu po cloud

 

 

 

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a prednášajúcim, ktorí svojou aktivitou podporili 12. ročník konferencie ABIT 2013 a prispeli tak k zviditeľneniu problematiky riadenia a efektívneho využívania IT, informačnej bezpečnosti a auditu na Slovensku.

 

Ďakujeme partnerom, ktorí podporili konferenciu:

 

Generálnemu partnerovi: KPMG Slovensko spol. s r.o.

Hlavným partnerom: Unicorn Systems SK s. r. o. , Deloitte Slovakia s.r.o. , Oracle Slovensko spol,

Partnerom: ESET, spol. s r.o., Gordias, s.r.o. , DCIT Consulting, organizačná zložka, Asint ASG, s.r.o.

 

 

Miesto konania:  Hotel Hradná Brána, Slovanské nábrežie 12 Bratislava - Devín

 

Termín konania: 13.júna 2013, od 9:00 - 17:30

 

Časový harmonogram:

Harmonogram konferencie je rozdelený na odborné prednášky a moderovanú panelovú diskusiu. Konferencia sa začína registráciou od 8:30 hod. a oficiálna časť trvá do 17:30 hod.

 

Parkovanie:

Parkovanie je v priestoroch pred Hotelom zdarma.

 

Konferenčný jazyk:

Slovenský jazyk

 

Odborná garancia:

Pavol Adamec,CGEIT, CISM, CISA, s IT Solutions SK spol. s r.o.
Peter Borák,CGEIT, CISM, CISA, KPMG Slovensko spol. s r.o
Ivan Kopáčik,CGEIT, CISA, CRISC, Gordias, s.r.o.
Lukáš Neduchal, CISA, CRISC, FCCA, Ernst & Young, k.s.

Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC Pro Excellence s.r.o

 

Konferencia je zameraná hlavne na:

 

  • Získanie prehľadu o výhodách aj rizikách súvisiacich s modernými technologickými trendmi
     
  • Skúsenosti so zavádzaním mobilných technológií v organizáciách
     
  • Pohľad verejného aj súkromného sektora na využívanie mobilných a cloud platforiem
     
  • Analýzu a využívanie komplexných údajov o klientoch a používateľoch aplikácií

 

 

Program konferencie na stiahnutie TU

 

 

Prezentácie na stiahnutie:

Informačná bezpečnosť ako Achilova päta Big Data implementácií?
Ram B. Ramachandran, Ernst & Young (prednáška v angl. jazyku)

 

Nasadenie mobilnej platformy – zákaznícka SWOT analýza
Tomáš Hettych, Sanofi/Zentiva

 

Tablety a mobilne data v rezorte obrany – prípadová štúdia
pplk. Ing. Albert Vajányi, Ozbrojené sily SR

 

Bezpečnosť mobilných bankových aplikácií
Marek Zeman, Tatrabanka

 

Testovacia továreň od A do Z – prípadová štúdia
Vladimír Ježek, Česká spořitelna a.s.

 

 

Cloud pre registratúru a správne agendy pre verejnú správu
Ľubomír Jurica, A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o

 

 

Konferencia je určená predovšetkým pre IT audítorov, špecialistov na bezpečnosť v IT a pre stredný a vyšší manažment komerčných spoločností a verejných inštitúcií v SR.

 

Možnosť získať 7 CPE          Na stiahnutie formulár pre potvrdenie získaných CPE

Formulár bude potvrdený na mieste konania konferencie v deň jej konania

 

  Členovia ISACA/itSMF/SASIB Nečlenovia                  Účastníci zo štátnej správy Študenti               
Rýchla registrácia do 31.5.2013 80€ bez DPH 96€ bez DPH 45€ bez DPH 40€ bez DPH
Registrácia od 1.6.2013 130 € bez DPH 156 € bez DPH 90€ bez DPH 80€ bez DPH

 

V cene konferenčného poplatku je zahrnutý odborný program konferencie, občerstvenie a 1x obed.

 

Registráciu je možné zrušiť len písomne, najneskôr 14 dní pre začiatkom konferencie. Storno poplatok je 50% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach