Procesné riadenie bezpečnostných incidentov, DRP a BCP v kontexte certifikácie ISO 27001

Téma: Procesné riadenie bezpečnostných incidentov, DRP a BCP v kontexte certifikácie ISO 27001

Termín a miesto konania: 21. 04. 2022, 17.00 hod., ZOOM

 

Kľúčové body prednášky:

- Popis vytvoreného procesu, čo obsahuje, základné kroky
- Roly, ktoré sú zahrnuté v rámci riešenia bezpečnostného incidentu
- Akým spôsobom sme spojili tieto roly v rámci spoločnosti a celkový awareness
- Testovanie incidentu
- Lessons learned
- Obhájenie security incident response v rámci ISO 27001 certifikácie 

 

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok: vstup voľný pre registrovaných účastníkov


Pozvánka do aplikácie ZOOM s odkazom na webinár Vám príde emailom.

Pridelené body CPE: 1

 

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach