III. ročník Konferencie Audit a bezpečnosť v IT - ABIT

Hlavná téma konferencie: "Vstup Slovenska do EÚ a jeho dopady na profesiu auditu a kontroly IT."

 

10. júna 2004 sa uskutočnil tretí ročník konferencie o audite a bezpečnosti v IT - ABIT 2004, tento krát s hlavnými motívom Vstup Slovenska do EÚ a jeho dopady na profesiu auditu a kontroly IT. Popri prednášajúcich zo Slovenska vystúpili aj kolegovia z Holandska, Slovinska, Poľska, Česka, Maďarska, Nórska, čo potvrdilo medzinárodný rozmer konferencie.

 

V tomto roku sa na konferencii zúčastnilo takmer 50 účastníkov, čo potvrdilo rastúci záujem o takýto typ konferencie v odborných kruhoch.

 

Program odbornej konferencie o audite a bezpečnosti IT - ABIT 2004

Dopad vstupu Slovenska do EÚ na profesiu auditu a kontroly IT

Hendrik Ceulemans (Belgicko)

Prieskum informačnej bezpečnosti v Česku 2003

David Kesl (Ernst & Young, Česká republika)Ako je regulovaný audit

IS v Slovinsku

Boža Javornik (Narodna banka Slovinska)

Aktuálny stav v oblasti PKI na Slovensku a v EÚ

Marcel Zanechal (Tempest, Slovensko)

Audit v Poľsku - krátky prehľad

Jerzy Korytowski (Ingbank, Poľsko), Miroslav Korystek

Nové hrozby v prostredí IT

Lajos Antal(KPMG, Hungary)

Praktické použitie COBITU v dohľade nad IT

Stig Ulstein (Norway Supervisory Institute)

Metodika auditovania aplikácie pre zaručený elektronický podpis.

Július Šiška (KPMG, Slovensko)

Slovensko členom EÚ - zmení sa tvár profesie IT auditu a kontroly...?


Panelová Diskusia


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach