IT Professional Education, Conferences and Training

 

Program aktivít

 

 

Odborné vzdelávacie aktivity sú určené predovšetkým pre:

  • Manažérov informačnej bezpečnosti
  • Bezpečnostných konzultantov
  • Špecialistov informačnej bezpečnosti
  • Manažérov IT v štátnej správe i komerčnej sfére
  • Interných audítorov
  • IT projektových manažérov
  • Business manažérov

 

 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach