Klubový večer:

Dobrá prezentácia ako príbeh

 • Čo chcem dosiahnuť prezentáciou? Zmenu? Vysvetliť nový pohľad?
 • Voľba pohľadu na tému.
 • Budovanie príbehu.

Grafická kvalita prezentácie

 • Jeden slajd – jedna subtéma
 • Stručnosť slajdu
 • Texty a obrázky, signál/šum.

Vecný obsah prezentácie

 • Všeobecné informácie vs konkrétne príklady (vztiahnuté na vedomosti publika), použitie čísel/grafov.
 • Súvis s témou prezentácie
 • Vystavanie príbehu, miera „aha momentu“

Kvalita prezentátora

 • Technické prerozprávanie témy - tréma, súvislosť prejavu, vatové slová
 • Emočná kvalita prerozprávania témy - intonácia, artikulácia.

 

Termin: 14.3.2018
- prichod a registrácia od 15:30
- klubový večer 16:00 - 18:00

Miesto konania: EY, Žižkova 9, 811 02 Bratislava
Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko, itSMF Slovensko, nečlenovia 30,- EUR

 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach