IT Professional Networking and Knowledge Center

cobit-ad5-250x265

Exkluzívny online prístup k odborným informáciám umožňuje navzájom sa učiť a vymieňať si názory s kolegami po celom svete prostredníctvom komunít, záujmových skupín, diskusií a dokumentov. Neoceniteľný holistický prístup ku všetkým ISACA zdrojom.

 

 

Audítorské štandardy a smernice ISACA  (preložené do slovenského jazyka)

Audítorské štandardy ISACA sú využívané celosvetovo a náš výskum adresne reaguje na profesionálne výzvy dnešného podnikania.

 

ISACA vyvinula a udržiava medzinárodne uznávané rámce COBIT®, Val IT™ a Risk IT, ktoré pomáhajú IT profesionálom a lídrom podnikov plniť svoje zodpovednosti voči IT governance pri dosahovaní pridanej hodnoty pre podnikanie. Ako doplnenie týchto rámcov ISACA ponúka publikácie, ktoré poskytujú návody pre celý rad tém vrátane postupov implementácie týchto rámcov.

 

 

 

COBIT Framework for IT Governance and Control

 

 

Val IT Framework for Business Technology Management

 

 

Risk IT Framework for Management of IT Related Business Risks

 

 

ITAF Information Technology Assurance Framework 

Napomáha IT profesionálom v oblasti overovania pri rôznorodých požiadavkách a typoch auditu a overovania.

 

 

Business Model for Information Security (BMIS)

ISACA aktívne podporuje výskum, ktorého výsledky rozvíjajú produkty užitočné a relevantné pre IT profesionálov v oblastiach IT governance, riadenia, overovania a bezpečnosti. Vyvinuli sme Business Model informačnej bezpečnosti (BMIS) opierajúci sa o vedomosti a skúsenosti našich členov pri riadení informačnej bezpečnosti.

 

Information Technology and Information Systems Online Bookstore


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach