Zmena formátu skúšok od roku 2017, zmena požiadaviek na CISM certifikáciu

Od januára 2017 sa uvádzajú do platnosti nové požiadavky pre získanie certifikácie CISM. ISACA na základe výskumu a požiadaviek súvisiacich s riadením programov informačnej bezpečnosti aktualizovala špecifikácie a formát skúšky CISM v oblasti úloh a poznatkov z praxe. Podľa nového formátu bude skúška obsahovať 150 otázok. V praxi bolo overené, že kvalitnejší obsah otázok a pritom počet otázok znížený na 150, zabezpečuje vysokú spoľahlivosť na posúdenie poznatkov.
Zmeny budú prvýkrát aplikované v roku 2017 prostredníctvom Computer-Based Testing (CBT) centier, v ktorých sa budú vykonávať nielen skúšky CISM ale aj DVSD, CRISCL a CGEIT.

Vykonávaním skúšok prostredníctvom CBT centier bude možné vykonať certifikáciu tri krát do roka v cykloch, ktoré budú trvať osem týždňov. Výsledky skúšok budú dostupné ihneď na rozdiel od doterajšej praxe, kedy boli výsledky dostupné po 10 pracovných dňoch.
 

Informácie ohľadom registrácie na skúšku nájdete TU

Ponuka Computer-Based Testing (CBT) Locations TU

V Bratislave je možnosť vykonať skúšku v spoločnosti GOPAS SR, a.s.

 

 

Certifikácia CISA 

ISACA® zastrešuje program profesionálneho vzdelávania Certified Information Systems Auditor (CISA), který je mezinárodne uznávanou certifikáciou v oblasti auditu, kontroly, riadenia a bezpečnosti informačných technologií.

Certifikácia CISM

ISACA zastrešuje program profesního vzdelávania Certified Information Security Manager (CISM). Táto mezinárodne uznávaná certifikácia je určená pre bezpečnostných manažérov a odborníkov, ktorí riadia, tvoria, kontrolujú a hodnotia informačnú bezpečnosť.

Certifikácia CGEIT

ISACA zastrešuje nový program profesionálneho vzdelávánia Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT). CGEIT je pre odborníkov zameraných na IT governance (tzn. najmä manažérske pozície).

Certifikácia CRISC

ISACA zastrešuje od roku 2011 profesionálne vzdelávanie The Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC). CRISC je určený pre odborníkov, ktorí identifikujú a riadia riziká prostredníctvom tvorby, implementácie a údržby opatrení vo vzťahu k IS.

 

Viac informácií ohľadom skúšky CISA a registrácie nájdete na stránke ISACA TU

 

Viac informácií ohľadom skúšky CISM a registrácie nájdete na stránke ISACA TU

 

Viac informácií ohľadom skúšky CGEIT a registrácie nájdete na stránke ISACA TU

 

Viac informácií ohľadom skúšky CRISC a registrácie nájdete na stránke ISACA TU


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach