Business continuity

Názov: Business continuity

Účastníci panelu:

Lenka Gondová, Pro Excellence s.r.o.

Marek Zeman, Tatra banka a.s.

Ivan Makatúra, IBM Slovensko, s.r.o.

Termin: 19.1.2017
- prichod a registrácia od 16:30
- klubový večer 17:00 - 19:00
Miesto konania: sanofi - aventis Pharma Slovakia s.r.o., Aupark tower, 6.poschodie, zasadačka VIP
LIMITOVANÝ POČET ÚČASTNÍKOV! Kapacita miestnosti: 20 osôb
Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko, itSMF Slovensko, SKIIA a SASIB vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR

Parkovanie: parkovanie nie je zabezpečené na mieste konania akcie. Parkovať je možné na parkoviskách v Aupark tower.

Pridelené body CPE: 2
Získané CPE body boli nahlásené všetkým účastníkom na základe prezenčnej listiny.

 

19.1.2017 prebehol prvý tohtoročný klubový večer na tému „Business continuity v praxi“. Účastníci mali možnosť nazrieť na túto oblasť z viacero uhlov. Tomáš Hettych, zástupca hostiteľskej spoločnosti sanofi – aventis Pharma Slovakia, s.r.o. predstavil prístup k metodologickým otázkam ako aj k praktickým úlohám pri zavádzaní procesu Business continuity vo svojej spoločnosti, a najmä ako on sám postupoval v rámci svojho osobného pracovného zadania. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých faktov a detailov, ktoré rozhodujú pri konečnom vyhodnotení projektu a pomôžu pri zásadnom porozumení a podpore ( „buy-in“) managementu spoločnosti. Túto tému sprevádzala pomerne živá diskusia najme u oblasti BIA a jej forme a výstupoch nutných pre úspešné zvládnutie BC projektu. Nasledovala diskusia moderovaná Ivanom Makaturom (IBM) a Lenkou Gondovou (ISACA) na tému organizačné začlenenie zodpovednosti za procesy BC v rámci organizačných štruktúr významných slovenských bánk. Celý večer sa niesol v priateľskej diskusnej atmosfére a veríme, že si účastníci odniesli veľa nových a hlavne prakticky použiteľných informácií. 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach