cisa


Certifikovaný audítor informačných systémov (CISA – „Certified Information system Auditor“) – označuje úroveň vzdelania a spôsobilosti v audite IS systémov, vrátane znalostí príslušných noriem a preukázaní praxe; táto certifikácia označuje spôsobilosť v oblastiach organizácie a riadenia procesov, integrity, zabezpečenia a dostupnosti, vývoja softwéru, nákupu a údržby IS systémov.
 


Od roku 1978 viac ako 70 000 odborníkov z viac ako 150 krajín získalo CISA certifikáciu.

 

ISACA je známa ako celosvetovo uznávaná profesijná vzdelávacia asociácia určená manažérom i špecialistom. Odborníkom, ktorí riadia, kontrolujú a hodnotia informačne technológie a informačne systémy v organizáciách.

 

„Počas dvanástich rokov od získania certifikátu CISA môžem jednoznačne potvrdiť jeho kľúčový význam a opodstatnenie v odbornej i podnikateľskej praxi.“

Ivan Kopáčik, CISA, CGEIT, CRISC. Riaditeľ, Gordias, s.r.o.


„Skúsenosti z mojej praxe potvrdzujú, že certifikát CISA je v členských štátoch EU všeobecne uznávaný a jeho nositelia sú vnímaní ako odborníci so systematickou prípravou v oblasti auditu a bezpečnosti IT.“

Kristína Lachová, CISA. Vedúca oddelenia auditu IT, Národná banka Slovenska.

 

Stať sa CISA znamená, ste preukázali schopnosti, znalosti a skúsenosti. Odporúčania alebo životopis môžu obsahovať vaše skúsenosti a vedomosti, ale označenie CISA za vašim menom to aj dokazuje.

 

Nezávislá štúdia vykonaná Foote Partners a Certification Magazine zaraďuje držiteľov certifikátov CISA a CISM medzi najlepšie platene IT profesie.

 

Aktuálny medzinárodný profil CISA demonštruje rastúci vplyv a autoritu CISA audítorov v organizáciách:

 

  • viac ako 2 600 CISA audítorov je teraz zamestnaných ako CEO, CCO alebo iných ekvivalentných vrcholových výkonných pozíciách, viac ako 2 000 ich pôsobí ako riadiaci pracovnici útvaru auditu, partneri auditu alebo hlavni audítori,

 

  • viac ako 5 700 ich pôsobí ako CIO, CSO, riaditelia bezpečnosti, bezpečnostní manažéri alebo konzultanti,

 

  • viac ako 8 300 ich pôsobí ako riaditelia útvarov auditu, manažéri alebo konzultanti,

 

  • viac ako 7 000 ich pôsobí ako riaditelia IT oddelenia, manažéri alebo konzultanti, približne 11 800 ďalších CISA audítorov je zamestnaných v seniorských, riadiacich alebo konzultačných pozíciách v IT audite alebo riadení rizík a súladu.
     

Asociácia ISACA zastrešuje certifikáciu CISA.  Za program certifikácie profesionálov v oblasti informačnej bezpečnosti zodpovedá Certified Information Systems Auditor Certification Board.

 

Viac o CISA a o registrácii na skúšku.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach