Pozývame Vás na klubový večer: „Audit kybernetickej bezpečnosti“

Agenda:

1) Vyhláška ku auditu KB
2) požiadavky na audítorov
3) certifikácia
4) audit KB

Termín konania: 23.1.2020, 16,00 hod. - 18,30 hod.

Miesto konania: EY, Žižkova 9, 811 02 Bratislava

Prezentácia účastníkov: 16,00 - 16,30 hod

Klubový večer: 16,30 -18,30 hod


Účastnícky poplatok:členovia ISACA Slovensko, itSMF Slovensko a AKB vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR

 

REGISTRÁCIA

Pridelené body CPE: 2

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach