„Pozývame Vás na klubový večer, na ktorom sa budeme venovať téme „hodnoteniu vyspelosti procesov"/„maturity assessment“, kde si predstavíme základné „modely vyspelosti"/„maturity models“ a reálnu skúsenosť s vyhodnotením IT procesov.“

Termín: 14.11.2018 16:00 - 19:00

Miesto: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava (mapa)

Agenda:

- Privítanie + Úvod Tomáš Hettych / itSMF + Igor Dimitrovič / SLSP

- Prehľad základných modelov na hodnotenie vyspelosti procesov / OMNICOM, s.r.o.

- Praktická skúsenosť so CMMI / Tomáš Hettych

- Praktická skúsenosť s COBIT-om / Lenka Gondová

- Praktická skúsenosť so CMMI for Development v1.3 v SLSP / Igor Dimitrovič

- Panelová diskusia a odpovede na otázky

REGISTRÁCIA

Získané CPE body boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny. 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach