Kľúčové výhody členstva v ISACA

isacamarketing

 

Členstvo v ISACA® vám umožní stretávať výnimočných ľudí, čerpať energiu z vibrujúcej komunity lokálnych a globálnych kolegov, posúvať vpred vašu kariéru a rozširovať okruh vašich profesionálnych známostí. Preskúmajte vďaka členstvu v ISACA širokú škálu členských programov, možností ďalšieho vzdelávania, autorských publikácií a zvýhodnených produktov v nasledovných kategóriách:

 

ISACA®MEMBER BENEfITS

______________________________________________________________________________________________

 

Odborný rast

 

 • ISACA eLibrary  - rozsiahla zbierka takmer všetkých publikovaných kníh ISACA/ITGI a viac ako 350 ďalších titulov.
 • Voľné CPE  - certifikovaní ISACA členovia môžu získať viac ako 60 VOĽNÝCH CPE bodov za rok.
 • Webcasts and e-Symposia - členovia môžu získať až 3 CPE za mesiac!
 • Lokálne vzdelávanie  - prístup k CPE programom a výmena informácií v rámci pravidelných stretnutí a eventov na lokálnej úrovni.
 • Bookstore   - členské zľavy na ISACA publikácie.
 • Stredisko pracovných príležitostí  - prístup k pracovným príležitostiam, vrátane tých, ktoré sú zverejnené na iných pracovných portáloch, robustnejší nástroj na hľadanie zamestnania a čoskoro aj bezplatný portál pracovných príležitostí pre konzultantov a odborníkov na voľnej nohe.
 • Prístup prostredníctvom My ISACA za účelom aktualizácie profilu a zadávania CPE bodov.

 

Výskum a vedomosti

 

 • ISACA® Journal  - dvojmesačný technický časopis a ďalší zdroj voľných CPE hodín.
 • @ISACA - dvojtýždenný informačný žurnál, ktorý pohodlnou elektronickou formou poskytuje novinky na odborné témy a o ISACA.
 • COBIT Online® - zľavnené predplatné a obohatená základná funkcionalita.
 • COBIT Quickstart® - zľavnený download pre členov v cene 55 USD.
 • Downloads - len pre členov určený prístup k informáciám o COBIT® 4.1, Risk IT, Val IT™ a mnohým iným publikáciám ITGI.
 • Stredisko vedomostí - exkluzívny online prístup k odborným informáciám umožňuje navzájom sa učiť a vymieňať si názory s kolegami po celom svete prostredníctvom komunít, záujmových skupín, diskusií a dokumentov. Neoceniteľný holistický prístup ku všetkým ISACA zdrojom.
 • Štandardy - jednoduchý a ľahký prístup k ISACA štandardom, návodom a postupom na auditovanie IS.
 • Auditné programy a interné dotazníky (Programs and Internal Control Questionnaires
  (ICQs) - najvhodnejšie praktické nástroje pre profesionálov.

 

Komunita a vodcovstvo

 

Pripojte sa k diskusným fóram na odborné témy vrátane Sarbanes-Oxley, IT governance, COBIT a riadenie informačnej bezpečnosti a udržiavaniu aktuálnych zručností a vedomostí svojich členov.

 

 • Príležitosti na vodcovstvo - Staňte sa členom ISACA Rady a rôznych komisií, pomôžte autorom alebo revidujte ISACA publikácie, napíšte otázky na certifikačné skúšky.
 • Zapojte sa do činnosti ISACA Slovensko a získajte prístup k CPE programom a informáciám v rámci komunity.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach