Údaje potrebné na poukázanie 2% dane

Obchodné meno (Názov): ISACA Slovensko (Asociácia Auditu a Kontroly Informačných Systémov, zastúpenie v Slovenskej Republike
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31791719
Sídlo: 82105 Bratislava, Nové záhrady III č.20

 

Ako mám poukázať 2% z dane: TU

 

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

 

 

1. Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov:

 

Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení daneZ tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu si nájdete tu

 

2. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno (Názov): ISACA Slovensko 
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31791719
Sídlo: Nové záhrady III č. 20, 821 05 Bratislava

 

Viac informácií nájdete TU

 

3. Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby:

 

Informácie ohľadom poukázania % dane pre právnicke osoby nájdete TU


 

 

 

 

 

Partner

                                                   

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach