Klubový večer: „Rozumný prístup k DPIA“


Obsah:

1, potrebujeme IT Risk management pre DPIA?
2, ako analyzovat organizaciu, aby sme sa dopracovali k rozumnému počtu DPIA?
3, Čo je vlastne DPIA?

Termin: 22.2.2018

Miesto konania: hotel Chopin, Bratislava
 

Účastnícky poplatok:členovia ISACA Slovensko a itSMF Slovensko, vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR

Pridelené body CPE: 2
Získané CPE body boli nahlásené účastníkom na základe prezenčnej listiny. 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach