ISACA prináša zvyšovanie zručností pre kybernetickú bezpečnosť a odborné skúšky

csx

ISACA zverejnila portfólio expertných certifikácií zameraných na kybernetickú bezpečnosť. Sedem nových Cybersecurity Nexus (CSX) certifikácií a tréningov pomôže profesionálom zdokonaliť svoje zručnosti v tejto oblasti informačnej bezpečnosti. Zároveň tak ISACA adresuje nedostatok odborne kvalifikovaných expertov pre túto oblasť. Prostredníctvom CSX bude poskytovaný jednotný zdroj znalostí, nástrojov, praktík a tréningu pre každú expertnú úroveň. ISACA zároveň napomáha pri budovaní globálnej aktívnej ochrany v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 

Viac informácií:


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach