Pozývame Vás na klubový večer, na ktorom budete mať príležitosť vymeniť si skúsenosti na tému vedenia dokumentácie v IT vo Vašej spoločnosti. V rámci klubového večera bude otváracia prezentácia a nasledovať bude moderovaná diskusia. 

Ľudská spoločnosť dosiahla ďalšie hranice: extrémny rozvoj technológii, extrémny nárast informácií, extrémna závislosť na IT a AI

V rámci klubového večera budeme hľadať odpovede na:

Ako sa dá riadiť spoločnosť (firma, biznis, štát, svet) bez hodnoverných informácií? Ako vytvárať hodnoverné informácie pre kľúčových hráčov? Ako na to reagujú firmy? Ako na to reaguje IT? Ako reagujú ľudia?

 

Termín: 28.2.2018, 17:00

Miesto konania: Vedecko-technických park univerzity Komenského, pracovisko FABLAB CVTI, ILKOVIČOVA 8, Bratislava

REGISTRÁCIA

 

Účastnícky poplatok pre:členovia ISACA Slovensko a itSMF Slovensko vstup voľný pre registrovaných účastníkov. 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach