Crisis Management vs. Business Continuity vs. IT Service Continuity vs. Disaster Recovery

 

Termin: 5.10.2017
- prichod a registrácia od 15:30
- klubový večer 16:00 - 18:00

Miesto konania: Sanofi, Aupark, 6.poschodie
Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko, itSMF Slovensko, SKIIA a SASIB vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR
Parkovanie: Parkovať je možné na parkoviskách v Aupark tower.
Pridelené body CPE: 2
Získané CPE body boli nahlásené všetkým účastníkom na základe prezenčnej listiny.

Je to situácia pre krízový manažment, alebo to vyrieši IT v rámci svojich Continuity plánov? Klásť si túto otázku pri riešení katastrofickej (disaster) situácie je už neskoro. Príprava možných opatrení, celkový prístup k zabezpečeniu kontinuity organizácie a súvis s Business Continuity Mannažmentom boli predmetom posledného spoločného stretnutia organizácii itSMF a ISACA. Účastníci ocenili praktický príklad ktorý odprezentoval Tomáš Hettych. Bohatá diskusia a skúsenosti účastníkov vytvorili netradičnú výmenu znalostí, ktorú nenájdete v žiadnej literatúre.
Účastníci diskutovali proaktívnu a reaktívnu časť pre procesy kontinuity.
Jednoznačne rozdelili rozsah krízového manažmentu, Business kontinuity a Kontinuity IT služieb
Zhodli sa na kompetenciách a zaradení rolí kontinuity v rámci organizačnej štruktúry.
Zhodnotili praktický prístup vrcholového manažmentu v organizácii a ich podiel na riadení kontinuity.
Vymenili si skúsenosti s testovaním kontinuity.
Opäť sa potvrdilo, že osobné stretnutie a tvorivá atmosféra vytvárajú mimoriadnu hodnotu.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach