Vyplnením formuláru súhlasíte so zverejnením vašich osobných údajov (ďalej tiež len "OÚ") občianskym združením ISACA Slovakia (ďalej len "združenie") v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracúvané v rámci informačného systému Členovia združenia za účelom uskutočňovania činností súvisiacich s evidenciou a správou členov združenia, pričom budú zverejnené údaje v rozsahu: Titul, Meno, Priezvisko, udelené ISACA Certifikáty, Spoločnosť, Ulica PSČ, Mesto, E-mail, Tel.kontakt, webová stranka.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je poskytnutý na dobu vlastníctva aspoň jedného ISACA Certifikátu, pričom tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje anonymizované v zmysle vyššie uvedeného Zákona.

V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli vaše osobné údaje získané; zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu Zákona. Vaše ďalšie práva obsahuje § 28 Zákona.
Združenia ako prevádzkovateľ súčasne informuje, že osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľom - Ingrid Smetanová, IČO: 40015491.
 

Zoznam držiteľov certifikátov *:Doplnenie do zoznamu a súhlas so zverejnením osobných údajov
Aktualizovanie údajov a súhlas so zverejnením údajov
Titul, Meno, Priezvisko *:
ISACA Certifikát - CISA, CISM, CGEIT, CRISC *:
Spoločnosť:
Ulica PSČ:
Mesto *:
E-mail *:
Tel.kontakt:
webova stranka:
Ak ste človek, koľko je  - *
 

 

 

Pokiaľ ste držiteľom ISACA certifikátu, nenašli ste sa v tomto zozname a máte záujem o zverejnenie svojich údajov, poslite nam vyplneny formular.

 

Pokiaľ ste našli chybu vo svojich údajoch, oznámte nám to prosím tiež.

 

Pre správne doručenie elektronickej pošty prosím odstráňte - nospam z elektronickej adresy.

 

Ing. Pavol Adamec, CISA, CISM, CGEIT, CISSP
KPMG Slovensko, spol. s r.o.
Bratislava
Email: padamec@kpmg.sk
 

Gabriel Bagita, CISM

TooNet, s.r.o.

Seberíniho 1, 821 03, Bratislava

Email: gabriel.bagita -nospam@toonet.sk

Web: www.toonet.sk

 

Ing. Ľuboš Batěk, CGEIT, CRISC

Disig, a.s.

Záhradnícka 151, Bratislava

lubos.batek-nospam@disig.sk

Web: www.disig.sk

 

Ing. Daniel Bednárik, CISM

CBsoft, s.r.o.

Potočná 16, 90901 Skalica

Email: cbsoft@cbsoft.sk

Web: https://www.informacnabezpecnost.sk/

 

Ing. Peter Belák, CRISC

EMM, spol. s r. o.

Sekurisova 16, 841 02, Bratislava

E-mail: belak-nospam@emm.sk

Web: www.emm.sk

 

Ing. Rastislav Beňo, CISM

Orange CorpSec spol. s r.o.

Prievozská 6/A; 821 09 Bratislava

www.orange.sk

 

Ing. Miroslav Bezák, CISA, CISM

Disig a.s.

Záhradnícka 151, Bratislava

E-mail: miroslav.bezak@disig.sk

Web: www.disig.sk

 

Ing. František Boda, CRISC

OTP Banka Slovensko, a.s.

Bratislava

E-Mail: boda@otpbanka.sk

 

Mgr. Peter Borák, CISM, CISA, CGEIT, CRISC, CISSP
Ernst & Young, s.r.o.

Hodžovo nám. 1A, 811 06, Bratislava
Email: peter.borak@sk.ey.com
Web: http://www.ey.com

 

Ing. Sulamit Bukovinská, CISA, CRISC
EMM, s.r.o.
Pražská 6, 831 01 Bratislava
Email: bukovinska-nospam@emm.sk
Web: http://www.emm.sk/

 

Ing. Peter Bukovinský, CISA, CISM, CRISC

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Einsteinova 11, Bratislava

Email:Peter.Bukovinsky-nospam@atos.net

Tel.: 02-6852-4924

Web: www.sk.atos.net

 

Ján Cesnak, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Disig, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
Email: jan.cesnak-nospam@disig.sk
Web: http://www.disig.sk./

 

Ing. Peter Dekýš, CSc., CISA, CISM

ESET, spol. s r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

E-Mail: dekys-nospam@eset.sk

Web: http://www.eset.sk/firmy/services/

 

Ing. Jarmila Dmitrievová, CISA

Deloitte Audit s.r.o.

Einsteinova 3754/23, Bratislava

E-mail: jdmitrievova@deloittece.com

Web: http://www2.deloitte.com/sk/sk.html 

 

Ing. Jan Drahos, CISA

TooNet, s.r.o.

Seberíniho 1, 821 03, Bratislava

Email: jan.drahos-nospam@toonet.sk

Web: www.toonet.sk

 

Ing. Milan Ďorda, CISM, CRISC

EMM, spol. s r.o.

Sekurisova 16, 841 02, Bratislava

E-Mail: dorda-nospam@emm.sk

Web: www.emm.sk

 

Ing. Michal Ďorda, CISA

E-Mail: dorda.michal-nospam@gmail.com

 

Ing. Peter Dulay, CISM, CRISC, CISSP

CA Technologies,

Karadzicova 8/A, Bratislava

Email: peter.dulay-nospam@ca.com

Web: www.ca.com


Ing. Miloslav Ďurčík, CISA,CRISC
RSN Systems sro.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
E-mail: mdurcik-nospam@rsn.sk
Web: http://www.rsn.sk/

 

Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC

SOITRON s.r.o.

Plynárenská 5, 829 75

E-mail: david.dvorak@soitron.com

 

Ing. Boris Fiala, CISA, CISM, CISSP
Risk Advisory Services Ernst & Young LLP
5 Times Square, 18th Floor New York, NY 10036
Tel: +1 212 773 4169
E-mail: Boris.Fiala-nospam@ey.com
Web: http://www.ey.com


Ing. Juraj Figlár, CISA, CISM
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, Bratislava
Email: juraj.figlar-nospam@nbs.sk

www.nbs.sk

 

Jozef Filko, CISA, CIPP/E

beluga s.r.o.

Klobučnícka 4, Bratislava

jfilko-nospam@i-beluga.sk

 

Jozef Géci, CISA
KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: jgeci-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Katarína Géciová, CISA
Deloitte & Touche s.r.o.
Bratislava Business Centrum, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Email: kgeciova-nospam@deloittece.com
Web: http://www.deloittece.com/

 

Ing. Pavel Grančič, CISA, CISSP
KPMG Slovensko, s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: pgrancic-nospam@kpmg.sk
Web: www.kpmg.sk

 

Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC
Pro Excellence s.r.o.
Gercenova 2b, 85101 Bratislava
E-mail: gondova-nospam@iso9001.sk
Web: http://www.iso9001.sk/

 

Viktor Gregor, CISA
VÚB, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Email: vgregor-nospam@vub.sk
Web: http://www.vub.sk/

 

RNDr. Boris Grochal,CISA, CGEIT, CRISC
Eustream, a.s.
Votrubova 11/A, 821 09, Bratislava
Email: boris.grocha-nospam@eustream.sk
Web: www.eustream.sk

 

Viliam Hedera, CISA
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
Email: hedera.viliam-nospam@slsp.sk
 

Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC

Ratio Services s.r.o.

Email: tomas.tomas.hettych@isaca.sk

Web: www.ratio.sk

 

Mgr. Anton Horváth, CISA, CISM

Gordias, s.r.o.

Slávičie údolie 104, 811 02, Bratislava

Email: horvath-nospam@gordias.sk

Web:http://www.gordias.sk/

 

Ing. Marián Hudák, CGEIT, CISA, CIA, ACCA
Deloitte & Touche spol. s r.o.
Prievozská 12, 821 09, Bratislava
Email: mhudak-nospam@deloitteCE.com
Web: http://www.deloitte.com/

 

Ing. Peter Hudák, CISA, CISSP

DXC Technology

Bratislava

E-mail: peter.hudak-nospam@dxc.com

 

 

Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. CISA
Ústav počítačových systémov a sietí
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita, Ilkovičova 3, Mlynská dolina 842 16 Bratislava 4
email: lhudec-nospam@fiit.stuba.sk
Web: http://www.fiit.stuba.sk/~lhudec/

 

Ing. Jozef Chebeň, CISA, CISM, CRISC
EMM s.r.o.

Sekurisova 16, 841 02, Bratislava
Email: cheben-nospam@emm.sk

Web: www.emm.sk

 

Ing. Roman Chlebčok, CISA, CISM

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Vrbovská cesta 2617/102, 92101, Piešťany

Email: roman.chlebcok-nospam@onsemi.com

Web: www.onsemi.com

 

Mgr. Daniel Chromek, CISA, CISM, CISSP

ESET, spol. s r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

Email: chromek-nospam@eset.sk

Web: http://www.esetservices.sk/

 

Ing. Jozef Ilenčík, ACCA, CISA

T-Mobile Slovensko, a.s.
Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, Slovak Republic
Email: jozef.ilencik-nospam@t-mobile.sk
Web: http://www.t-mobile.sk

 

Ing. Marián Illovský, CISA
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
email: marian.illovsky-nospam@pabk.sk

 

Ing. Michal Jačanin, CISA
VSE Holding a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Email: jacanin_michal@vseholding.sk
Web: www.vse.sk

 

Ing. Pavol Jánošík, CISA

Tatra banka, a.s.

Hodžovo nám. 3, 811 06

Email: pavol_janosik@tatrabanka.sk
Web: www.tatrabanka.sk

 

Bc. Martin Janšto, CISA

Freelancer, Brno, CZ

Email: martin@jansto.sk

 

Ing. Michal Jarábek, CISM, CRISC

BSP Consulting spol. s r.o.

Viedenská cesta 257, Bratislava

Email: michal.jarabek- nospam@bspc.sk

Web:http://www.bspc.sk

 

Mgr. Róbert Jarolín, CISA, CGEIT

KPMG Slovensko

Dvořákovo nabrežie 10, 81102, Bratislava

Email:rjarolin-nospam@kpmg.sk.

Web:www.kpmg.sk

 

Ing. Rastislav Karbas, CISA, CISM, CRISC

PosAm, spol. s r. o.

Odborárska 21, 831 02, Bratislava 3

Email: rastislav.karbas-nospam@posam.sk.

Tel.kontakt: 0903411322

Web:http://www.posam.sk/

 

Ing. Viliam Kitta, CISA, CA, ACCA,
KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: vkitta-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Ing. Marian Klaco, CISM, CISA, CISSP

Slovak Telekom, a.s.

Karadzicova 10, 825 13, Bratislava

marian.klaco-nospam@telekom.sk

www.telekom.sk

 

Ing. Marián Kľúčik, ACCA, CISA
Finance & Accounting Manager
Liebert HIROSS, Division of Emerson a.s., Piešťanská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia
Email: marian.klucik-nospam@liebert-hiross.com
Web: http://www.klucik.sk/

 

Ing. Andrej Koczka, CISA

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Karadžičova 2, Bratislava

Email: andrej.koczka-nospam@pwc.com

 

Ing. Robert Komendat, CISA, CIA, CFE, CISM
U. S. Steel Kosice, s.r.o.
Vstupny Areal U. S. Steel, 044 54 Kosice
Email: rkomendat-nospam@sk.uss.com
Web: www.usske.sk

 

Mgr. Ivan Kopáčik,  CISA, CGEIT, CRISC
GORDIAS s.r.o.
Slávičie údolie 104, 811 02, Bratislava
Email: kopacik-nospam@gordias.sk
Web: http://www.gordias.sk/

 

Ing. Dušan Kotora, CISA, CISSP
Lynx, spol. s r.o.
Masarykova 10, 040 01 Košice
Web: kotora-nospam@lynx.sk

 

Mgr. Peter Kováč, CISA

Aliter Technologies, a.s.

Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava

Email: peter.kovac-nospam@aliter.sk

Web: http://www.aliter.sk

 

Ing. Monika Krajcoviechová, CISA
KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: mkrajcoviechova-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

RNDr. Michal Kubán, CISA
Daňové riaditeľstvo SR
Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica
Email: michal.kuban@drsr.sk
Web: http://www.drsr.sk/

 

Ing. Tomáš Kundrát, CISA
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
Namestie 1.maja 18, 815 32 Bratislava
Email: tomas.kundrat-nospam@sk.pwc.com

 

Ing. Samuel Kušnierik, CISA
Šustekova 29, 85104  Bratislava
Email: s.kusnierik-nospam@hotmail.com
 

 

Ing. Kristína Lachová, CISA
Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 81325 Bratislava
Email: lachova-nospam@nbs.sk
Web: http://www.nbs.sk/

 

Ing. Miloslav Lehotský, CISA

Disig, a. s.

Záhradnícka 151

821 08 Bratislava

E-mail: miloslav.lehotsky-nospam@gmail.com

 

 

Ing. Ivan Makatura, CRISC

IBM Security Services

Krasovského 14, Bratislava

E-Mail: ivan.makatura@sk.ibm.com

Web:http://www.makatura.sk/

 

Ing. Dušan Makoš, CISA

Lynx, spol. s r.o.
Jelačičova 8, 82108 Bratislava

E-Mail: dusan.makos-nospam@gmail.com

Web:http:// www.lynx.sk/

 

Ing. Peter Manda, MBA, CISA, CGEIT

FIDECON, s.r.o.

Palisády 33, 811 06, Bratislava

E-Mail: peter.manda-nospam@fidecon.sk

www.fidecon.sk

 

RNDr. Michal Mati, CISSP, CISM, CISA

CGI Slovakia s.r.o.

Suché Mýto 1/A, Bratislava

E-Mail: michal.mati-nospam@cgi.com

 

 

Ing. Ján Matuška, CISA

S-HELP s.r.o. Trieda SNP 49

Banská Bystrica

Email: jan.matuska - nospam@s-help.sk

Web: www.s-help.sk

 

Ing. Marek Mička, CISA, CISM, CRISC

SkyToll, a.s.

Lamačská cesta 3/A 841 04

Bratislava

Email: marek.micka@skytoll.sk

Web: www.skytoll.sk

 

 

Peter Mikeska, CISA, CISM

Hewlett-Packard Slovakia

Galvaniho 7, Bratislava

Email: peter.mikeska-nospam@hp.com

Web:http://www.hp.com

 

Ing. Martin Mikusiak ,CISA
MITAS, s.r.o.
Pribinova 25, P.O.Box 61, 810 11 Bratislava 111
Email: m.mikusiak-nospam@mitas.sk
Web: http://www.mitas.sk/

 

Ing. Branislav Mitas, CISM, CISA
Tempest, spol. s r.o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Email: branislav_mitas-nospam@tempest.sk
Web: http://www.tempest.sk/


Ing. Lukáš Neduchal, FCCA, CISA, CRISC, CISM
EMARK s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Email: neduchal-nospam@emark.sk
 

Mgr. Martin Oczvirk, CISM

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12, 81526 Bratislava

Email:martin.oczvirk-nospam@apa.sk

Web:www.apa.sk


Ing. Marián Okál, CISA, CRISC
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Email: okal.marian-nospam@slsp.sk
Web: http://www.slsp.sk/

 

Ing. Stanislav Ondáč, CISA

Interway, s.r.o.

Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava

Email: stanislav.ondac-nospam@interway.sk

Web: www.interway.sk

 

Ing. Katarína Orság, CISM

VSE Holding a.s.

Mlynska 31, Košice

Email:: orsag_katarina-nospam@vseholding.sk

 

 

Mgr. Ondrej Parízek, CISA

Zuno Bank AG, Bratislava

E-Mail: ondrej.parizek-nospam@zuno.eu

 

Bc. Stanislava Pendziviaterova, CISA, CRISC

IBM ISC

E-Mail:  stanislava-nospam@sk.ibm.com

 

Ing. Peter Pišta, CISA

Slovenská sporiteľňa. a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

E-Mail: pista.peter@slsp.sk 

Web: www.slsp.sk

 

RNDr. Jaroslav Plaček, CISA, CISM, CRISC

SEVITECH a.s. Bratislava

Email: jaroslav.placek-nospam@gmail.com

Tel: +421 911 555 252


Ing. Martin Podhorský, CISA
KPMG UK
1 Canada Square, Canary Wharf,
E14 5AG London
Email: Martin.podhorsky-nospam@kpmg.co.uk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Ing. Andrej Považan, PhD.,CISA, CISM, CRISC

Tatra banka, a.s.

Email:andrej_povazan-nospam@tatrabanka.sk.

 

Ing. Štefan Porubčan, CISA

Soitron a. s.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava

Email:stefan.porubcan-nospam@soitron.com

Web:www.soitron.com

 

Štefan Rajec, CISA, CISM, CRISC
BSP Consulting spol. s r.o
Prepoštska 8, 811 01 Bratislava.
Email: stefan.rajec-nospam@bspc.sk

Web: http://www.bspc.sk

 

Jaroslav Remeň, CISM, CISSP

ReFoMa,s.r.o., Žilina

Email: jaroslav.remen-nospam@refoma.sk

Web: www.refoma.sk

 

Ing. Juraj Richtárik, MBA, CISA

Soitron a.s.

Plynárenská 5, 82975, Bratislava

Email: juraj.richtarik@soitron.com

Web: www.soitron.sk

 

Ing. Miroslav Sabol, CISA

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupny Areal U. S. Steel 044 54 Košice

E-mail: msabol-nospam@sk.uss.com

Web: www.usske.sk

 

Ing. Tomáš Samek, CISA

ESET, spol. s r.o.,  Bratislava

E-mail: tomas.samek31@gmail.com

 

Mr. Rudolf Sedmina, CISA
KPMG Slovensko
Mostová, 811 02 Bratislava
Email: rsedmina-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Mgr. Vladimír Sekerka, CISA, CISM

Tempest, a.s.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

Tel.kontakt: +421 948 252 006

Email:vladimir_sekerka-nospam@tempest.sk

Web: http://www.tempest.sk/

 

Ing. Daniel, Skovran, CISA

Slovak Telekom, a.s.

Karadzicova 10, 825 13, Bratislava

Email: daniel.skovran-nospam@telekom.sk

Web: www.telekom.sk

 

Ing. Martin Spál, CISA, CISSP, CISM
First Data Slovakia. Bratislava
Email: martin.spal-nospam@firstdata.sk
 

Ing. Jozef Stanko, CISA, CISM, CRISC
KPMG Slovensko
Dvořákovo nábrežie 10,811 02 Bratislava
Email: jstanko-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

RNDr. Július Šiška, PhD., CISM, CISA
KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: jsiska-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Martin Špánik, CISA
First Data Slovakia
Bratislava
Email: martin.spanik@firstdata.sk
 

Ing. Iveta Šťavinová, CISA

Bratislava

E-Mail: iveta.stavinova@gmail.com

 

Martin Šupka, CISA, CISM, CRISC, CISSP

Disig, a.s.

Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava

E-Mail: martin.supka-nospam@disig.sk

Web: www.disig.sk

 

Ing. Richard Tannhauser, CISA
Synergon s.r.o.
Partizánska cesta 77, 97401, Banská Bystrica
Email: richard.tannhauser-nospam@synergon.sk
Web: www.synergon.sk

 

RNDr Rafael Tománek, CISA

Prvá Stavebná Sporiteľňa

Bajkalská 30, Bratislava

Email: rtomanek-nospam@pss.sk

Web: www.pss.sk

 

Mrs. Viera Uhrinová, CISA
IBM Slovakia
Email: viera_uhrinova-nospam@sk.ibm.com

 

Miroslav Útly - CISA
World Business Association, Palisády 33, Bratislava
Email: utly-nospam@wba.sk
Web: http://www.wba.sk/

 

Mgr.Andrej Vávra, CISA, CISSP
Tempest s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava 2
e-mail: andrej_vavra-nospam@tempest.sk
web: http://www.tempest.sk/

 

Ing, Pavol, Vnuk, CISM

Volkswagen SLOVAKIA, a.s

J.Jonáša 1, Bratislava

e-mail: pavol.vnuk - nospam@volkswagen.sk.

Tel. číslo: 02/69642092

http://www.volkswagen.sk

 

RNDr. Slavomír Vričan, CISA, CRISC
Československá obchodná banka, a. s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Email: svrican@csob.sk
 

Ing. Martin Zajíček, CISA, CRISC

DCIT Consulting, org. zložka

Námestie slobody 23, Bratislava

E-Mail: zajicek-nospam@dcit-consulting.sk

Web: http://www.dcit-consulting.sk

 

Ing. Mikuláš Zalai, CISA
KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: mzalai-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

RNDr. Marcel Zanechal, PhD.,CISA, CISM, CISSP
Tempest s.r.o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Email: andrej_vavra-nospam@tempest.sk
Web: http://www.tempest.sk/

 

Ing. Juraj Zelenay, CISA

MPI Consulting s.r.o.

Konopná 52, 82105, Bratislava

Email:juraj.zelenay-nospam@mpicons.sk

Web:http://www.mpicons.sk

 

Branislav Zervan, CISA

PwC Slovensko, s.r.o.

Bratislava

Email: branislav.zervan-nospam@sk.pwc.com

 

Ing. Marek Žáčik, CISA

Disig, a.s.

Záhradnícka 151, Bratislava

Email:marek.zacik-nospam@disig.sk

Web: www.disig.sk

 

Ing. Mgr. Július Žatko, CISA, CISM

Tatra banka, a.s.

Hodžovo nám. 3, 811 06, Bratislava

Email: julius_zatko-nospam@tatrabanka.sk

Web: http://www.tatrabanka.sk/

 

Ing. Marián Žilinec, CISM, CISA

DanubePay, a.s

Miletičova 21, 821 08, Bratislava

Email: marian.zilinec-nospam@danubepay.com

Web: www.danubepay.com

 

 

Non-practicing CISAs

Mgr., Martin Duffek
SAP Slovensko, s.r.o.
Plynárenská 7/A
Bratislava Business Center V
Email: Martin.Duffek-nospam@sap.com


 

 

 

 

 

Partner

                                                      

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach