Súhlas so spracúvaním a zverejnením v zozname certifikovaných osôb

Vyplnením formuláru súhlasíte so zverejnením vašich osobných údajov (ďalej tiež len "OÚ") občianskym združením ISACA Slovakia (ďalej len "združenie") v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracúvané za účelom zverejnenia zoznamu držiteľov certifikátov združenia ISACA, pričom budú zverejnené údaje v rozsahu: Titul, Meno, Priezvisko, udelené ISACA Certifikáty, Pracovné kontaktné údaje (Spoločnosť, Ulica PSČ, Mesto, E-mail, Tel.kontakt, webová stránka).
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je poskytnutý na dobu vlastníctva aspoň jedného ISACA Certifikátu, pričom tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním požiadavky emailom na adresu smetanova@isaca.sk. Po uplynutí platnosti certifikátov, najneskôr však do 1 roka budú spracúvané osobné údaje anonymizované.
Prevádzkovateľ môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú služby backoffice a IT služby.
V zmysle Nariadenia máte na základe písomnej žiadosti právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné získať na
http://www.isaca.sk/isaca-slovensko/privacy/
 

Zoznam držiteľov certifikátov *:Doplnenie do zoznamu a súhlas so zverejnením osobných údajov
Aktualizovanie údajov a súhlas so zverejnením údajov
Titul, Meno, Priezvisko *:
ISACA Certifikát - CISA, CISM, CGEIT, CRISC *:
Spoločnosť:
Ulica PSČ:
Mesto *:
E-mail *:
Tel.kontakt:
webova stranka:
Aký je výsledok  + *
 

 

 

Pokiaľ ste držiteľom ISACA certifikátu, nenašli ste sa v tomto zozname a máte záujem o zverejnenie svojich údajov, poslite nam vyplneny formular.

 

Pokiaľ ste našli chybu vo svojich údajoch, oznámte nám to prosím tiež.

 

Pre správne doručenie elektronickej pošty prosím odstráňte - nospam z elektronickej adresy.

 

Ing. Pavol Adamec, CISA, CISM, CGEIT, CISSP
KPMG Slovensko, spol. s r.o.
Bratislava
Email: padamec@kpmg.sk
 

Gabriel Bagita, CISM

TooNet, s.r.o.

Seberíniho 1, 821 03, Bratislava

Email: gabriel.bagita -nospam@toonet.sk

Web: www.toonet.sk

 

Ing. Marian Bartko, CISA, CISM, CRISC, CSX-A, CSX-F, C19F, CIAD

Gratex International, a.s.

Galvaniho 17/C, Bratislava

Email.: marian.bartko -nospam@gratex.com

Web:  www.gratex.com

 

Ing. Ľuboš Batěk, CGEIT, CRISC

Disig, a.s.

Záhradnícka 151, Bratislava

lubos.batek-nospam@disig.sk

Web: www.disig.sk

 

Ing. Daniel Bednárik, CISM

CBsoft, s.r.o.

Potočná 16, 90901 Skalica

Email: cbsoft@cbsoft.sk

Web: https://www.informacnabezpecnost.sk/

 

Ing. Peter Belák, CRISC

EMM, spol. s r. o.

Sekurisova 16, 841 02, Bratislava

E-mail: belak-nospam@emm.sk

Web: www.emm.sk

 

Ing. Ján Benka, CISM, CISA

Soitron s.r.o.,

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava

E-mail: jan.benka-nospam@soitron.com

 

Ing. Rastislav Beňo, CISM, CDPSE

Mitsubishi Chemical Advanced Materials Composites s.r.o.

Na Pasienkoch 10, Nitra, Slovakia

E-mail: Rastislav.Beno@mcam.com

www.mcam.com

 

Ing. Miroslav Bezák, CISA, CISM

Disig a.s.

Záhradnícka 151, Bratislava

E-mail: miroslav.bezak@disig.sk

Web: www.disig.sk

 

Ing. František Boda, CRISC

EMM, spol. s r.o.

Sekurisova 16, 84102

Bratislava

E-Mail: boda@emm.sk

Web: www.emm.sk 

 

Mgr. Peter Borák, CISM, CISA, CGEIT, CRISC, CISSP
Ernst & Young, s.r.o.

Hodžovo nám. 1A, 811 06, Bratislava
Email: peter.borak@sk.ey.com
Web: http://www.ey.com

 

Ing. Sulamit Bukovinská, CISA, CRISC
EMM, s.r.o.
Pražská 6, 831 01 Bratislava
Email: bukovinska-nospam@emm.sk
Web: http://www.emm.sk/

 

Ing. Peter Bukovinský, CISA, CISM, CRISC

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Einsteinova 11, Bratislava

Email:Peter.Bukovinsky-nospam@atos.net

Tel.: 02-6852-4924

Web: www.sk.atos.net

 

Ján Cesnak, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Disig, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
Email: jan.cesnak-nospam@disig.sk
Web: http://www.disig.sk./

 

Ing. Peter Dekýš, CSc., CISA, CISM

ESET, spol. s r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

E-Mail: dekys-nospam@eset.sk

Web: http://www.eset.sk/firmy/services/

 

Ing. Jarmila Dmitrievová, CISA

Deloitte Audit s.r.o.

Einsteinova 3754/23, Bratislava

E-mail: jdmitrievova@deloittece.com

Web: http://www2.deloitte.com/sk/sk.html 

 

Ing. Jan Drahos, CISA

TooNet, s.r.o.

Seberíniho 1, 821 03, Bratislava

Email: jan.drahos-nospam@toonet.sk

Web: www.toonet.sk

 

Ing. Milan Ďorda, CISM, CRISC

Kompetenčné a cetifikačné centrum kybernerickej spoločnosti

Budatínska 30, 85105 Bratislava

E-Mail: milan.dorda-nospam@cybercompetence.sk

Web: www.cybercompetence.sk

 

Ing. Michal Ďorda, CISA, CDPSE, CISSP

auditori.it

Bottova 2A, 811 09 Bratislava

E-Mail: dorda-nospam@auditori.it

Web: www.auditori.it

 

Ing. Peter Dulay, CISM, CRISC, CISSP

CA Technologies,

Karadzicova 8/A, Bratislava

Email: peter.dulay-nospam@ca.com

Web: www.ca.com


Ing. Miloslav Ďurčík, CISA,CRISC
RSN Systems sro.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
E-mail: mdurcik-nospam@rsn.sk
Web: http://www.rsn.sk/

 

Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE

auditori.it, s.r.o.

Dúbravská cesta č. 2, 841 04

E-mail: dvorak-nospam@auditori.it

Tel.kontakt: +421 907 472 110

Web: https://www.auditori.it/o-spolocnosti

 

 

Ing. Boris Fiala, CISA, CISM, CISSP
Risk Advisory Services Ernst & Young LLP
5 Times Square, 18th Floor New York, NY 10036
Tel: +1 212 773 4169
E-mail: Boris.Fiala-nospam@ey.com
Web: http://www.ey.com


Ing. Juraj Figlár, CISA, CISM
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, Bratislava
Email: juraj.figlar-nospam@nbs.sk

www.nbs.sk

 

Jozef Filko, CISA, CIPP/E

beluga s.r.o.

Klobučnícka 4, Bratislava

jfilko-nospam@i-beluga.sk

 

Jozef Géci, CISA
KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: jgeci-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Katarína Géciová, CISA
Deloitte & Touche s.r.o.
Bratislava Business Centrum, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Email: kgeciova-nospam@deloittece.com
Web: http://www.deloittece.com/

 

Ing. Pavel Grančič, CISA, CISSP
KPMG Slovensko, s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: pgrancic-nospam@kpmg.sk
Web: www.kpmg.sk

 

Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC, CDPSE
Pro Excellence s.r.o.
Gercenova 2b, 85101 Bratislava
E-mail: gondova-nospam@iso9001.sk
Web: http://www.iso9001.sk/

 

Viktor Gregor, CISA
VÚB, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Email: vgregor-nospam@vub.sk
Web: http://www.vub.sk/

 

RNDr. Boris Grochal,CISA, CGEIT, CRISC
Eustream, a.s.
Email: boris.grochal-nospam@eustream.sk
Web: www.eustream.sk

 

Viliam Hedera, CISA
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
Email: hedera.viliam-nospam@slsp.sk
 

Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE

Ratio Services s.r.o.

Email: tomas.tomas.hettych@isaca.sk

Web: www.ratio.sk

 

Mgr. Anton Horváth, CISA, CISM

Gordias, s.r.o.

Slávičie údolie 104, 811 02, Bratislava

Email: horvath-nospam@gordias.sk

Web:http://www.gordias.sk/

 

Ing. Marián Hudák, CGEIT, CISA, CIA, ACCA
Deloitte & Touche spol. s r.o.
Prievozská 12, 821 09, Bratislava
Email: mhudak-nospam@deloitteCE.com
Web: http://www.deloitte.com/

 

Ing. Peter Hudák, CISA, CISSP

Bratislava

E-mail: peter.hudak-nospam@covert-rampart.com

 

 

Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. CISA
Ústav počítačových systémov a sietí
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita, Ilkovičova 3, Mlynská dolina 842 16 Bratislava 4
email: lhudec-nospam@fiit.stuba.sk
Web: http://www.fiit.stuba.sk/~lhudec/

 

Ing. Jozef Chebeň, CISA, CISM, CRISC
EMM s.r.o.

Sekurisova 16, 841 02, Bratislava
Email: cheben-nospam@emm.sk

Web: www.emm.sk

 

Ing. Roman Chlebčok, CISA, CISM, CDPSE

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Vrbovská cesta 2617/102, 92101, Piešťany

Email: roman.chlebcok-nospam@onsemi.com

Web: www.onsemi.com

 

Mgr. Daniel Chromek, CISA, CISM, CISSP

ESET, spol. s r.o.

Einsteinova 24, Bratislava

Email: chromek-nospam@eset.sk

Web: http://www.esetservices.sk/

 

Ing. Jozef Ilenčík, ACCA, CISA

T-Mobile Slovensko, a.s.
Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, Slovak Republic
Email: jozef.ilencik-nospam@t-mobile.sk
Web: http://www.t-mobile.sk

 

Ing. Marián Illovský, CISA, CIA, CDPSE, CISM

auditori.it
email: udenac@treska.sk, illovsky@auditori.it

Web: www.auditori.it

 

Ing. Michal Jačanin, CISA, CISM
Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Email: jacanin_michal@vsdas.sk
Web: www.vsds.sk

 

Ing. Pavol Jánošík, CISA, CISM

Tatra banka, a.s.

Hodžovo nám. 3, 811 06

Email: pavol_janosik-nospam@tatrabanka.sk
 

Ing. Roman Janovič, CISM

Cisco Systems

Bratislava

Email: rjanovic-nospam@gmail.com

 

Bc. Martin Janšto, CISA

Freelancer, Brno, CZ

Email: martin@jansto.sk

 

Ing. Michal Jarábek, CISM, CRISC

BSP Consulting spol. s r.o.

Viedenská cesta 257, Bratislava

Email: michal.jarabek- nospam@bspc.sk

Web:http://www.bspc.sk

 

Mgr. Róbert Jarolín, CISA, CGEIT

KPMG Slovensko

Dvořákovo nabrežie 10, 81102, Bratislava

Email:rjarolin-nospam@kpmg.sk.

Web:www.kpmg.sk

 

Ing. Rastislav Karbas, CISA, CISM, CRISC

PosAm, spol. s r. o.

Odborárska 21, 831 02, Bratislava 3

Email: rastislav.karbas-nospam@posam.sk.

Tel.kontakt: 0903411322

Web:http://www.posam.sk/

 

Ing. Ivan Kemka,CISM

DT Pan-Net

Bratislava

Email: ivan.kemka-nospam@pan-net.eu

 

Ing. Viliam Kitta, CISA, CA, ACCA,

KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: vkitta-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Ing. Marian Klaco, CISM, CISA, CISSP

Slovak Telekom, a.s.

Karadzicova 10, 825 13, Bratislava

marian.klaco-nospam@telekom.sk

www.telekom.sk

 

Ing. Marián Kľúčik, ACCA, CISA
Finance & Accounting Manager
Liebert HIROSS, Division of Emerson a.s., Piešťanská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia
Email: marian.klucik-nospam@liebert-hiross.com
Web: http://www.klucik.sk/

 

Ing. Andrej Koczka, CISA

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Karadžičova 2, Bratislava

Email: andrej.koczka-nospam@pwc.com

 

Peter Kohutiar, MBA, CISM

Bratislava

Email: peter@kohutiar.sk

 

 

Ing. Robert Komendat, CISA, CIA, CFE, CISM
U. S. Steel Kosice, s.r.o.
Vstupny Areal U. S. Steel, 044 54 Kosice
Email: rkomendat-nospam@sk.uss.com
Web: www.usske.sk

 

Mgr. Ivan Kopáčik,  CISA, CGEIT, CRISC
GORDIAS s.r.o.
Slávičie údolie 104, 811 02, Bratislava
Email: kopacik-nospam@gordias.sk
Web: http://www.gordias.sk/

 

Ing. Dušan Kotora, CISA, CISSP
Lynx, spol. s r.o.
Masarykova 10, 040 01 Košice
Web: kotora-nospam@lynx.sk

 

Mgr. Peter Kováč, CISA

Aliter Technologies, a.s.

Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava

Email: peter.kovac-nospam@aliter.sk

Web: http://www.aliter.sk

 

Ing. Monika Krajcoviechová, CISA
KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: mkrajcoviechova-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

RNDr. Michal Kubán, CISA
Daňové riaditeľstvo SR
Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica
Email: michal.kuban@drsr.sk
Web: http://www.drsr.sk/

 

Ing. Tomáš Kundrát, CISA
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
Namestie 1.maja 18, 815 32 Bratislava
Email: tomas.kundrat-nospam@sk.pwc.com

 

Ing. Samuel Kušnierik, CISA
Šustekova 29, 85104  Bratislava
Email: s.kusnierik-nospam@hotmail.com
 

 

Ing. Kristína Lachová, CISA
Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 81325 Bratislava
Email: lachova-nospam@nbs.sk
Web: http://www.nbs.sk/

 

Ing. Miloslav Lehotský, CISA

Disig, a. s.

Záhradnícka 151

821 08 Bratislava

E-mail: miloslav.lehotsky-nospam@gmail.com

 

Richard Mader, CISA, CISSP, CEH

E-mail:: richard.mader-nospam@startmail.com

 

Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Budatínska 32, Bratislava

E-Mail: ivan.makatura@cybercompetence.sk

Web:http://linkedin.com/in/makatura/

Twitter: @makatura

 

Ing. Dušan Makoš, CISA

Lynx, spol. s r.o.
Jelačičova 8, 82108 Bratislava

E-Mail: dusan.makos-nospam@gmail.com

Web:http:// www.lynx.sk/

 

Ing. Peter Manda, MBA, CISA, CGEIT

FIDECON, s.r.o.

Palisády 33, 811 06, Bratislava

E-Mail: peter.manda-nospam@fidecon.sk

www.fidecon.sk

 

RNDr. Michal Mati, CISM, CISA, CRISC, CISSP

Philips Medical Systems

Eindhoven

E-Mail: michal.mati- nospam@philips.com

 

 

Ing. Ján Matuška, CISA, CRISC, CISSP

S-HELP s.r.o. Trieda SNP 49

Banská Bystrica

Email: jan.matuska - nospam@s-help.sk

Web: www.s-help.sk

 

Ing. Marek Mička, CISA, CISM, CRISC

NetPoint, a. s.

Mlynské Nivy 48

821 09 Bratislava

Email: mmicka@netpoint.sk

 

 

Peter Mikeska, CISA, CISM

Hewlett-Packard Slovakia

Galvaniho 7, Bratislava

Email: peter.mikeska-nospam@hp.com

Web:http://www.hp.com

 

Ing. Martin Mikusiak ,CISA
MITAS, s.r.o.
Pribinova 25, P.O.Box 61, 810 11 Bratislava 111
Email: m.mikusiak-nospam@mitas.sk
Web: http://www.mitas.sk/

 

Andrej Mišura, CISA, CISM, CDPSE

auditori.it, s.r.o.

Bratislava

Email: misura-nospam@auditori.it

Web: www.auditori.it

 

 

Ing. Branislav Mitas, CISM, CISA
Tempest, spol. s r.o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Email: branislav_mitas-nospam@tempest.sk
Web: http://www.tempest.sk/


Ing. Lukáš Neduchal, FCCA, CISA, CRISC, CISM
EMARK s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Email: neduchal-nospam@emark.sk

 

Ing. Matej Ňurcík, CISA

PwC Slovensko, Bratislava

Email: matej.nurcik-nospam@pwc.com


Mgr. Martin Oczvirk, MSc., CISM, CDPSE

ÚOOÚ SR

Bratislava

Email:martin.oczvirk-nospam@pdp.gov.sk

Web:  https://dataprotection.gov.sk/


Ing. Marián Okál, CISA, CRISC
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Email: okal.marian-nospam@slsp.sk
Web: http://www.slsp.sk/

 

Ing. Stanislav Ondáč, CISA

Interway, s.r.o.

Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava

Email: stanislav.ondac-nospam@interway.sk

Web: www.interway.sk

 

Ing. Katarína Orság, CISM

VSE Holding a.s.

Mlynska 31, Košice

Email:: orsag_katarina-nospam@vseholding.sk

 

 

Mgr. Ondrej Parízek, CISA

Zuno Bank AG, Bratislava

E-Mail: ondrej.parizek-nospam@zuno.eu

 

Bc. Stanislava Pendziviaterova, CISA, CRISC

IBM ISC

E-Mail:  stanislava-nospam@sk.ibm.com

 

Ing. Peter Pišta, CISA

Slovenská sporiteľňa. a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

E-Mail: pista.peter@slsp.sk 

Web: www.slsp.sk

 

RNDr. Jaroslav Plaček, CISA, CISM, CRISC

SEVITECH a.s. Bratislava

Email: jaroslav.placek-nospam@gmail.com

Tel: +421 911 555 252


Ing. Martin Podhorský, CISA
KPMG UK
1 Canada Square, Canary Wharf,
E14 5AG London
Email: Martin.podhorsky-nospam@kpmg.co.uk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Ing. Andrej Považan, PhD.,CISA, CISM, CRISC

Tatra banka, a.s.

Email:andrej_povazan-nospam@tatrabanka.sk.

 

Ing. Štefan Porubčan, CISA

Soitron a. s.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava

Email:stefan.porubcan-nospam@soitron.com

Web:www.soitron.com

 

Mgr. Štefan Pupák, CISA

Asseco Central Europe, a.s., Banská Bystrica

Email: inviator@gmail.com

 

Štefan Rajec, CISA, CISM, CRISC
BSP Consulting spol. s r.o
Prepoštska 8, 811 01 Bratislava.
Email: stefan.rajec-nospam@bspc.sk

Web: http://www.bspc.sk

 

Jaroslav Remeň, CISM, CISSP

ReFoMa,s.r.o., Žilina

Email: jaroslav.remen-nospam@refoma.sk

Web: www.refoma.sk

 

Ing. Juraj Richtárik, MBA, CISA

Soitron a.s.

Plynárenská 5, 82975, Bratislava

Email: juraj.richtarik@soitron.com

Web: www.soitron.sk

 

Ing. Miroslav Sabol, CISA

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupny Areal U. S. Steel 044 54 Košice

E-mail: msabol-nospam@sk.uss.com

Web: www.usske.sk

 

Ing. Tomáš Samek, CISA

ESET, spol. s r.o.,  Bratislava

E-mail: tomas.samek31@gmail.com

 

Mr. Rudolf Sedmina, CISA
KPMG Slovensko
Mostová, 811 02 Bratislava
Email: rsedmina-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Mgr. Vladimír Sekerka, CISA, CISM

Tempest, a.s.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

Tel.kontakt: +421 948 252 006

Email:vladimir_sekerka-nospam@tempest.sk

Web: http://www.tempest.sk/

 

Ing. Michal Sekula

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Pribinova 19, 811 09 bratislava

Email:  michal.sekula-nospam@atos.net

Web: atos.net/sk

 

Ing. Daniel, Skovran, CISA

Slovak Telekom, a.s.

Karadzicova 10, 825 13, Bratislava

Email: daniel.skovran-nospam@telekom.sk

Web: www.telekom.sk

 

Ing. Martin Spál, CISA, CISSP, CISM
First Data Slovakia. Bratislava
Email: martin.spal-nospam@firstdata.sk
 

Ing. Jozef Stanko, CISA, CISM, CRISC 
KPMG Slovensko
Dvořákovo nábrežie 10,811 02 Bratislava
Email: stankoj-nospam@pobox.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Ing. Tibor Szabo, CISA, CRISC

VUB, a.s.

Mlynské Nivy 1, Bratislava

Email: tszabo2-nospam@vub.sk

Tel.kontakt:  0903411145

 

Ing. Rastislav Šenkarčin, CISA, CDPSE

ITSEN, s. r. o.

Rybárska 2582/1B,  Nové Mesto nad Váhom

Email: info-nospam@itsen.sk

Web: www.itsen.sk

 

RNDr. Július Šiška, PhD., CISM, CISA
KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: jsiska-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

Martin Špánik, CISA
First Data Slovakia
Bratislava
Email: martin.spanik@firstdata.sk
 

Ing. Iveta Šťavinová, CISA

Bratislava

E-Mail: iveta.stavinova@gmail.com

 

Martin Šupka, CISA, CISM, CRISC, CISSP

Disig, a.s.

Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava

E-Mail: martin.supka-nospam@disig.sk

Web: www.disig.sk

 

Ing. Richard Tannhauser, CISA
Synergon s.r.o.
Partizánska cesta 77, 97401, Banská Bystrica
Email: richard.tannhauser-nospam@synergon.sk
Web: www.synergon.sk

 

RNDr Rafael Tománek, CISA

Prvá Stavebná Sporiteľňa

Bajkalská 30, Bratislava

Email: rtomanek-nospam@pss.sk

Web: www.pss.sk

 

Mrs. Viera Uhrinová, CISA
IBM Slovakia
Email: viera_uhrinova-nospam@sk.ibm.com

 

Miroslav Útly - CISA
World Business Association, Palisády 33, Bratislava
Email: utly-nospam@wba.sk
Web: http://www.wba.sk/

 

Mgr.Andrej Vávra, CISA, CISSP
Tempest s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava 2
e-mail: andrej_vavra-nospam@tempest.sk
web: http://www.tempest.sk/

 

Ing, Pavol, Vnuk, CISM

Volkswagen SLOVAKIA, a.s

J.Jonáša 1, Bratislava

e-mail: pavol.vnuk - nospam@volkswagen.sk.

Tel. číslo: 02/69642092

http://www.volkswagen.sk

 

RNDr. Slavomír Vričan, CISA, CRISC
Československá obchodná banka, a. s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Email: svrican@csob.sk
 

Ing. Mikuláš Zalai, CISA

KPMG Slovensko
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Email: mzalai-nospam@kpmg.sk
Web: http://www.kpmg.sk/

 

RNDr. Marcel Zanechal, PhD.,CISA, CISM, CISSP
Tempest s.r.o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Email: andrej_vavra-nospam@tempest.sk
Web: http://www.tempest.sk/

 

Ing. Juraj Zelenay, CISA

MPI Consulting s.r.o.

Konopná 52, 82105, Bratislava

Email:juraj.zelenay-nospam@mpicons.sk

Web:http://www.mpicons.sk

 

Branislav Zervan, CISA

PwC Slovensko, s.r.o.

Bratislava

Email: branislav.zervan-nospam@sk.pwc.com

 

Ing. Marcela Zimová, CISA

Piano Software, s.r.o

Email: marcela.zimova-nospam@piano.io

 

Ing. Marek Žáčik, CISA

Disig, a.s.

Záhradnícka 151, Bratislava

Email:marek.zacik-nospam@disig.sk

Web: www.disig.sk

 

Ing. Mgr. Július Žatko, CISA, CISM, CGEIT, CDPSE

Tatra banka, a.s.

Hodžovo nám. 3, 811 06, Bratislava

Email: julius_zatko-nospam@tatrabanka.sk

Web: http://www.tatrabanka.sk/

 

Ing. Marián Žilinec, CISM, CISA

DanubePay, a.s

Miletičova 21, 821 08, Bratislava

Email: marian.zilinec-nospam@danubepay.com

Web: www.danubepay.com


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach