Ochrana súkromia

Združenie ISACA Slovensko disponuje s osobnými informáciami svojich členov a účastníkov podujatí v rozsahu kontaktných údajov, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne uvádza pri registrácii za člena na www. Isaca.org alebo pri registrácii na podujatie organizované združením ISACA Slovensko na www.isaca.sk.

Za aktuálnosť dát zodpovedá člen alebo účastník podujatia a v prípade potreby je povinný zabezpečiť aktualizáciu kontaktných informácií o sebe na portáli www.isaca.org alebo www.isaca.sk.

Združenie ISACA Slovensko nezbiera žiadne dodatočné informácie o členoch a účastníkoch podujatí, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie služieb poskytovaných pre členov združenia a účastníkov podujatí organizovaných združením ISACA Slovensko a organizáciami, s ktorými ISACA Slovensko spolupracuje.

Zverené údaje sú využívané výlučne za účelom komunikácie s členmi o otázkach členstva a prihlásenými účastníkmi podujatí o podujatiach organizovaných združením ISACA Slovensko a organizáciami, s ktorými ISACA Slovensko spolupracuje.

V prípade, že sú členovia informovaní o podujatiach iných organizácií, združenie ISACA Slovensko nesprístupňuje žiadne osobné informácie iným subjektom, informácie o podujatí odosiela oprávnená osoba v rámci ISACA Slovensko.

V prípade, že sa kontaktné informácie členov a účastníkov podujatí vyskytujú na účtovných dokladoch združenia, sú tieto uchovávané v súlade s lehotami uloženia stanovenými platnými predpismi pre účtovné a daňové doklady a prístupné len oprávneným osobám združenia menovite členom Rady ISACA Slovensko, revízorovi a pracovníčke za backoffice.

Fotografie z podujatí sú vytvárané a zverejňované výlučne ako informácia o uskutočnenom podujatí a nie sú určené na identifikáciu konkrétnych osôb.

 

Rada ISACA Slovensko


 

 

 

 

 

Partner

                                                      

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach