examreg-june

Certifikácie ISACA® sú predpokladom i podmienkou úspechu

 

Pracujete v oblasti auditu IS, informačnej bezpečnosti alebo riadenia IT/governance a chcete si zaistiť kariérny a odborný postup?

 

Buďte uznávaný ako expert vo vašej profesii získaním certifikátu

 

Certified Information Systems Auditor™ (CISA®),

Certified Information Security Manager® (CISM®) 

Certified in the Governance of Enterprise IT® (CGEIT®)

Certified in Risk and Information Systems Contro (CRISC™)

 

Certifikačná skúška sa koná tri krát do roka v cykloch, ktoré trvajú osem týždňov vo viac ako 220 mestách (aj v Bratislave). Príprava na skúšku si vyžaduje serióznu prípravu porovnateľnú s prípravou na maturitu na strednej škole. Nie je výnimkou, že neúspešný uchádzač sa na skúške objaví opakovane. Na získanie certifikátu je ďalej nutné preukázať odborné pracovné skúsenosti v dĺžke minimálne 5 rokov. Po získaní certifikácie si jej držiteľ musí udržiavať odbornú kompetenciu doplňovaním znalostí a skúseností. Držiteľ certifikátu toto každoročne preukazuje vykazovaním tzv. CPE hodín V prípade, že držiteľ nepreukáže dostatočný počet CPE hodín, bude mu certifikácia odobraná.

 

V slovenských podmienkach sú už požiadavky na expertov-držiteľov niektorého certifikátu ISACA štandardnou súčasťou verejných obstarávaní organizácií verejnej správy. Požiadavky sa objavujú aj pri prijímacích pohovoroch na špecializované pozície v komerčnej sfére.

 

CISA (Certified Information Systems Auditor) je certifikáciou v oblasti auditu, kontroly, hodnotenia a bezpečnosti informačných technológií. CISM (Certified Information Security Manager) je pre bezpečnostných manažérov a odborníkov, ktorí riadia, tvoria, kontrolujú a hodnotia informačnú bezpečnosť. CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) je pre odborníkov zameraných na IT governance (tzn. najmä manažérske pozície). CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) je určený pre odborníkov, ktorí identifikujú a riadia riziká prostredníctvom tvorby, implementácie a údržby opatrení vo vzťahu k IS.
 

Certifikáty ISACA sú globálne akceptované a celosvetovo uznávané. Kombinujú v sebe úspešné absolvovanie skúšky, odborný kredit vašej doterajšej praxe a získané vzdelanie.

 

S certifikátom ISACA získavate možnosti postúpiť vo svojej kariére, posilňujte svoj odborný kredit a pridávate hodnotu svojmu zamestnávateľovi.

 

Staňte sa CISA®, CISM® , CGEIT®, CRISC™ : získavate výhodu pri uchádzaní sa o zamestnanie, zvyšujete svoj hodnotový potenciál pre zamestnávateľa rozširujete rozpoznávanie svojej osoby.

 

 

Registrácia na CISA skúšku

 

Registrácia na CISM skúšku

 

Registrácia na CGEIT skúšku

 

Registrácia na CRISC skúšku

 

Registrácia na CDPSE skúšku

Mám záujem o viac informácií:
Meno a priezvisko:
Tel.kontakt:
E-mail *:
Ak chcete dokázať, že ste človek, prosím vyriešte  - *
 

 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach