10. ročník konferencie ABIT

 

Slovenská pobočka celosvetovej asociácie ISACA v spolupráci so strategickým partnerom ASINT ASG, s.r.o., usporiadala 20. októbra 2011 v priestoroch Penati Clubu už 10. ročník medzinárodnej konferencie: Audit a bezpečnosť v IT – ABIT 2011. Tento rok s podtitulom „Optimalizovaný svet IT security“. K výročnému ročníku vystúpil so svojim príhovorom prezident ISACA International Kenneth L. Vander Wal. Okrem odborného programu konferencia ponúkla účastníkom aj príjemnú atmosféru pre výmenu informácií a skúseností, priestor pre neformálne diskusie a spoločenský večer na oslavu konferenčného jubilea. Podujatie sa stretlo aj so záujmom a aktívnou účasťou komerčných partnerov - spoločností EMM, ESET, KPMG, PLAUT, ORACLE , Check Point Software Technologies, VIP a mediálnych partnerov: Infoware, eFocus , Guest a TA3

 

 

Cieľom konferencie je prezentovanie predovšetkým aktuálnych, manažérskych a inovatívnych postupov a skúseností zo Slovenska i zahraničia. Prednášajúci sú slovenskí i zahraniční experti a predstavitelia stredného a vyššieho manažmentu verejnej správy, finančných inštitúcií, telekomunikačných operátorov a konzultačných firiem.

 

Prednášky sú zamerané na súčasné trendy a aktuality v oblasti informačnej bezpečnosti s dôrazom na situáciu v SR a tiež na víziu možného ďalšieho vývoja v oblasti informačnej bezpečnosti.

 

Program konferencie

 

Odborná garancia:

Peter Borák, KPMG, Slovensko
Ivan Kopáčik, Gordias, Slovensko
Kristína Lachová, Národná Banka Slovenska
Pavol Adamec, KPMG, Slovensko
Jaroslav Lompart, Poštová Banka, Slovensko
Lukáš Neduchal, Ernst & Young, Slovensko

 

Časový harmonogram:

Harmonogram konferencie je rozdelený na odborné prednášky a moderovanú panelovú diskusiu. Konferencia sa začína registráciou od 8:30 hod. a oficiálna časť trvá do 18:00 hod.

 

Cieľová skupina:

ABIT konferencia je určená predovšetkým pre IT audítorov špecialistov na bezpečnosť v IT a pre stredný a vyšší manažment významných komerčných spoločností a verejných inštitúcií v SR.

 

Parkovanie:

Parkovanie v priestoroch Penati Club je zaistené zdarma.

 

Konferenčný jazyk:

Slovenský jazyk a anglický jazyk

Možnosť získať 7 CPE.

 

Inzercia

 

GUEST október 2011

 

INFOWARE október 2011

Fotogaléria konferencie ABIT 2011


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach