VI. ročník konferencie Audit a bezpečnosť v IT - ABIT

EURO TRANSFORMÁCIA Z POHĽADU IT GOVERNANCE - ABIT 2007
ISACA SLOVENSKO 20. SEPTEMBER 2007, Penati Club, Bratislava

Vážené dámy a páni,

Dovoľte mi v mene ISACA Slovensko Vás čo najsrdečnejšie pozvať na tohtoročnú konferenciu ABIT 2007, ktorej hlavnou témou bude „EURO transformácia z pohľadu IT governance“.

Táto konferencia je nielen odbornou, ale zároveň i vzdelávacou a spoločenskou akciou. Veríme, že sa tieto stretnutia stanú tradičnou príležitosťou pre získavanie nových poznatkov a skúseností, ako aj pre spoznávanie odborníkov pracujúcich v oblastiach týkajúcich sa témy tohtoročnej konferencie ABIT.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami, Peter Borák, CISA, CISM, CISSP
Prezident ISACA Slovensko


Program konferencie:

 

 Úvodné slovo
Peter Borák, prezident ISACA Slovensko
Kľúčové faktory úspechu pre EURO projekt
Boža Javorník (Zástupca CIO, Nova Lubljanska Banka, Slovinsko)
  Zabezpečenie kvality nad projektami zavedenia EURO
Alexander Mitro (Supervisor, Risk Performance Services, KPMG Slovensko)

 

EURO transformačný projekt, vízia pre forenzný audit?
Michael Peer (Riaditeľ, Forenzný tím, KPMG International, Česká republika)
Päť kľúčových rizík spojených s EURO transformáciou - pohľad poradcu
Tomáš Kuča (Riaditeľ, Price Waterhouse Coopers, Slovensko)

 

 Vplyv zavedenia EURO meny na IS
Albín Kotián (Vedúci pracovného výboru pre informatiku a štatistiku, Slovensko)
Príprava na prechod na EURO - kedy začať?
Barnabáš Bott (Riaditeľ IT sekcie, logistiky a bezpečnosti, OTP banka, Slovensko)
Bezpečnostné aspekty projektov prechodu na EURO menu
Sascha Bán (Crypto AG, Rakúsko)

 

Panelová diskusia:
"EURO mena - spoločný problém, rôznorodé riešenia?"
Pavel Bojňanský (Generálny riaditeľ pre informačný úsek, Ministerstvo financií SR)
Miroslaw Forystek (Člen dozornej rady ISACA, Senior Auditor IT, ING Banka, Poľsko)
Zástupca z Komerční Banky (Komerční Banka, Česká republika)

Spoločenský večer


Organizačné pokyny:

Registrácia konferencie prebieha v Penati Club, Agátová 33, Bratislava:
dňa 20.septembra 2007 od 8:30 do 9:00 hod. (ukončenie oficiálnej časti cca 18:00 hod.)

Spoločenský večer v Penati Club:
dňa 20.septembra 2007 ABIT Spoločenský večer - Gril Party od 18:00 do 22:00 /podľa zábavy J /

Parkovanie:
Parkovanie v priestoroch Penati Club je zaistené zdarma.

Oblečenie:
V priebehu celej konferencie i spoločenského večera odporúčame business casual (neformálne) oblečenie.

Konferenčný poplatok:
20. septembra 2007 - Odborný program konferencie
Nečlenovia ISACA 6 800,- Sk
Členovia ISACA 5 500,- Sk
(možnosť získať 9 CPE bodov pre CISA, CISM)

Uzatvorenie prijímania prihlášok je 17. septembra 2007. Konferenčný poplatok zahŕňa vstup na odbornú konferenciu, materiály, občerstvenie, obed, spoločenský večer.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach