Názov: "ITSM vs. ISMS, alebo čo má spoločné informačná bezpečnosť a riadenie IT služieb"

ITSM ako súbor najlepších postupov v oblasti riadenia IT služieb pomáha organizáciám uvedomiť si, aká je pridaná hodnota IT v napĺňaní celkovej obchodnej stratégie.
Túto hodnotu je možné interpretovať prostredníctvom hodnoty informácií, ktorú tieto pre organizáciu predstavujú. Požiadavka na integráciu osvedčených postupov v oblasti riadenia bezpečnosti informácií priamo súvisí s požiadavkami na riadenie procesov IT.  

Termin: 20.4.2017
- prichod a registrácia od 16:30
- klubový večer 17:00 - 19:00
Miesto konania: sanofi - aventis Pharma Slovakia s.r.o., Aupark tower, 6.poschodie,
Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko, itSMF Slovensko, SKIIA a SASIB vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR
Parkovanie: Parkovať je možné na parkoviskách v Aupark tower.

 

Pridelené body CPE: 2
Získané CPE body budú nahlásené všetkým účastníkom na základe prezenčnej listiny.  


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach