Vyplnením formuláru súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov (ďalej tiež len "OÚ") občianskym združením ISACA Slovakia (ďalej len "združenie") v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracúvané v rámci informačného systému Marketing za účelom informovania o aktivitách, produktoch a službách združenia, členov združenia a partnerov združenia, pričom budú spracúvané údaje v rozsahu: meno a priezvisko, emailová adresa, dátum poskytnutia súhlasu, ďalšie údaje súvisiace s plnením účelu spracúvania OÚ v danom IS.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je poskytnutý na dobu činnosti združenia, pričom tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje zlikvidované v zmysle vyššie uvedeného Zákona.

V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli vaše osobné údaje získané; zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu Zákona. Vaše ďalšie práva obsahuje § 28 Zákona.
Združenia ako prevádzkovateľ súčasne informuje, že osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľom - Ingrid Smetanová, IČO: 40015491.

súhlas:súhlasím so zasielaním informácií
Meno a priezvisko  *:
E-mail *:
Mám záujem o:Zasielanie informácií o akciách organizovaných združením
Zasielanie marketingových materiálov
Vyriešte tento matematický problém  + *
 

 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach