Dôležitosť procesného riadenia ako katalyzátora nielen vyriešenia bezpečnostných incidentov, ale i zabezpečenia integrity businessu.

 

Dátum a čas konania:  23.9.2021, 17.00 hod.

 

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

REGISTRÁCIA

 

Účastnícky poplatok: vstup voľný pre registrovaných účastníkov


Pozvánka do aplikácie ZOOM s odkazom na webinár Vám príde emailom.

Pridelené body CPE: 1

 

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach