Miesto konania: Hotel Hradná Brána, Slovanské nábrežie 15, Bratislava - Devín

 

 

Termín konania: 26.4.2012

 

 

Hlavná téma: Top trendy v IT a v IT audite

 

 

Cieľom konferencie ISACA Open Day je prezentovanie praktických riešení, prípadových štúdií, technologických postupov, príkladov zo zahraničia, skúseností z praxe.

 

Pozvánka v PDF 

 

Program konferencie v PDF

 

Prednášajúci sú slovenskí a českí experti, predstavitelia stredného a vyššieho manažmentu, telekomunikačných operátorov a konzultačných firiem.

 

Cieľová skupina:

Konferencia je určená predovšetkým pre IT audítorov špecialistov na bezpečnosť v IT a pre stredný a vyšší manažment významných komerčných spoločností a verejných inštitúcií v SR.

 

COBIT:

Po pätnásťročnej histórii metodiky COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) je na začiatok tohto roku pripravené vydanie už piatej verzie metodiky označovanej ako COBIT 5. Pripravovaná verzia je najväčšou zmenou v celej histórii metodiky. Účastníkom workshopu budú predstavené kľúčové princípy, ktoré sú pre nový COBIT 5 charakteristické. Hlavná pozornosť bude venovaná všetkým podstatným zmenám, ktoré sa v COBIT 5 objavujú. Príkladom je úprava organizácie procesov doplnením piatej domény pre IT Governance, posuny v práci s kaskádou cieľov, zmeny v rozdelení a určení jednotlivých procesov a rada ďalších. Hlavným cieľom workshopu bude odpoveď na otázku, aký vplyv bude mať nová verzia COBIT 5 na uplatnenie v praktickom živote súčasného riadenia informatiky.

 

Podrobnejšie o COBIT      COBIT - Brožúra

 

 

Registračný poplatok:

 

  Členovia ISACA/itSMF/SASIB Nečlenovia ISACA
Rýchla registrácia do 4. 4. 2012 87€ bez DPH 108€ bez DPH
Registracia od 5.4.2012 do 25.4.2012 99€ bez DPH 124€ bez DPH
Účastníci zo štátnej správy, študenti 42,90€ bez DPH 42,90€ bez DPH

 

Možnosť získať 7 CPE bodov.

 

 

Umiestnenie reklamy v kongresovej sále (stojan/banner)
(zahŕňa 2 vstupy na konferenciu)
400 € bez DPH
Umiestnenie loga v kongresovej sále (stojan/banner)
(zahŕňa 1 vstup na konferenciu)
300 € bez DPH

 

Poplatok za konferenciu zahŕňa vstup na odbornú konferenciu, materiály, občerstvenie, obed. Účastnícky poplatok sa za neprítomného účastníka nevracia.

 

V prípade záujmu o spoluprácu (partner konferencie) kontaktujte marketingové oddelenie: stefanska@isaca.sk
 

 

Registrácia na konferenciu

 

 

 

Fotogaléria konferencie


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach