Certifikácia CGEIT

cgeit

Certifikácia CGEIT („Certified in the Governance of Enterprise IT“ – certifikácia v oblasti riadenia podnikových IT) označuje široký rad profesionálov so skúsenosťami a vedomosťami zásad riadenia IT v podnikoch.

 

Máte vedomosti a kvalifikáciu pre riadenie IT ?

 

Zvýšte svoju dôveryhodnosť a vplyv. Úspešné spoločnosti vedia, že jedným z kľúčových komponentov riadenia podnikateľských aktivít je riadenie IT.

 

Môže sa tak vytvoriť konkurenčná výhoda zvýšením operačnej efektivity, lepšími informáciami o obchode ako aj využitím time-to-market.

 

...ale to už určite viete. Určite už máte vedomosti a odborne znalosti, ktoré sú dôležité a cenne pre vaše podnikanie.

 

Získajte certifikát CGEIT, získate a potvrdíte tak odborný kredit na výkonnej úrovni riadenia vo vašej organizácii.

 

Podľa prieskumu ISACA’s 2008 Top Technologies bude korporátne orientovane IT riadenie druhým najvýznamnejším podnikateľským problémom, ktorému budú musieť IT manažéri a vrcholové vedenie v nasledujúcich 12-18 mesiacoch čeliť


Či už ste skúsený IT manažér alebo business manažér usilujúci sa postúpiť vo svojej profesii, certifikácia CGEIT zvýši vašu odbornú spôsobilosť a poskytne kredit a uznanie odbornosti v oblasti riadenia IT.


 

Viac informacie o CGEIT a o registrácii na skúšku.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach