Téma: Threat Intelligence na Slovensku

 

Účastníci panelu: 

Marek Zeman, Tatra banka a.s.

Lukáš Neduchal, Ernst & Young Slovakia, s.r.o.

Daniel Chromek, ESET spol. s r.o.

 

Termin: 22.9.2016

- prichod a registrácia od 16:15 ( účastníci sa zhromaždia v priestoroch recepcie ESET na 16. poschodí AuparkTower, podpis prezenčných listín )
- klubový večer 16:30 - 18:00
 

Miesto konania: ESET, spol. s r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 

Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko, itSMF Slovensko, SKIIA a SASIB vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR

Parkovanie: Parkovať je možné na parkoviskách v Auparku, 3 hod. zdarma, každá ďalšia začatá hodina je spoplatnená 3,- EUR.

 

REGISTRÁCIA UKONČENÁPridelené body CPE: 2
Získané CPE body BOLI nahlásené účastníkom na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach