Zapracovanie procesu riadenia IKT rizík do procesov bankového domu

 

- načrtnutie vývoja procesu riadenia rizík
- popis nového procesu riadenia rizík
- rozšírenie procesu o finančné ohodnotenie
- propragovanie rizík a mitigačné procesy z pohľadu biznis ownera

 

Dátum a čas konania:

12.11..2020, 17.00 hod.

 

Miesto konania:

webinár, aplikácia ZOOM

 

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok: vstup voľný pre registrovaných účastníkov


Pozvánka do aplikácie ZOOM s odkazom na webinár Vám príde emailom.

Pridelené body CPE: 1

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach