logo-cdpse

Nová certifikácia ISACA pre oblasť ochrany súkromia
Ochrana súkromia už v štádiu návrhu systémov je koncept, ktorý v posledných rokoch získal na pozornosti, avšak nie vždy je správne pochopený a uplatnený. Koncepcia špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov je v skutočnosti o organizácii, ktorá dbá o to, aby sa ochrana súkromia brala do úvahy počas celého životného cyklu jej výrobkov alebo služieb.

Iste ste si už všimli, že ISACA zaviedla nový typ certifikátu Certified Data Privacy Solutions Engineer™ (CDPSE™). Potreba nového odborného certifikátu vznikla v súvislosti s požiadavkami trhu a z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku kvalifikovaných profesionálov v oblasti návrhu riešení na ochranu súkromia. 

Celý článok 

Viac


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach