Klubový večer: Artificial intelligence in cybersecurity

Prípravný tím: Dany Gagnon, Ivan Makatura

Termín konania: 12.7.2018

- prichod a registrácia od 15:30
- klubový večer 16:00 - 18:00

Miesto konania: IBM Slovensko, Krasovského 14, 9. poschodie, Miestnost 9.06. 

 

Dany Gagnon je kanadský inžinier, ktorý niekoľko rokov viedol v európskej IBM iniciatívu, venujúcu sa využitiu kognitívnych technológií v kybernetickej bezpečnosti. Dnes pôsobí ako Chief Data Intelligence Officer v úspešnom startupe AlphaBlock. Prezentácia a diskusia sa zameria na rozvíjajúce sa nové technológie v oblasti bezpečnosti, teda najmä na umelú inteligenciu, kognitívne systémy a blockchain, z hľadiska technického, etického aj regulačného. Ako môže fungovať automatizovaný bezpečnostný monitoring? Je funkčné a je etické používať behaviorálny skóring pri riadení bezpečnostných rizík? Vyhovujú ešte blockchain technológie narastajúcim regulačným obmedzeniam? Ako môže blockchain súvisieť s prevádzkou bezpečnosti? A mnohé ďalšie otázky, ktoré sa do rámca jedného klubového večera ani nezmestia...

Prezentácia a následná diskusia budú v anglickom jazyku

Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko a itSMF Slovensko, vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR

REGISTRÁCIA

Pridelené body CPE: 2
Získané CPE body boli nahlásené účastníkom na základe prezenčnej listiny. 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach