II. ročník Konferencie Audit a bezpečnosť v IT - ABIT

Hlavná téma konferencie: "Ochrana súkromia vo "virtuálnom priestore".

 

12. júna 2003 sa uskutočnil 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie ABIT zameranej na audit a bezpečnosť v informačných technológiách. Popri prednášajúcich zo Slovenskej republiky vystúpili aj kolegovia zo Slovinska a Holandska.

 

2. ročník nadviazal na novú tradíciu v rámci ISACA Slovensko založenú konferenciou ABIT 2002 a ďalej vytváral priestor pre výmenu informácií o najnovších trendoch v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

 

Konferencia bola určená pre stredný manažment slovenských a českých komerčných ako aj štátnych organizácií, bezpečnostých špecialistov a všetkých, ktorých zaujíma problematika bezpečnosti v IT.

 

Pre účastníkov pripravený nasledovný odborný program:

Audit certifikačnej autority

Ondrej Strnád, REI, SK

Skúsenosti s PKI v praxi - riziká a úskalia

John Hermans, KPMG, NL

Skúsenosti SLSP v elektronickom bankovníctve, možnosti implementácie PKI

Andrea Guľová, SLSP, SK

Dodržiavanie ochrany osobných údajov v bankovníctve

Boža Javornik, Nova Ljubljanska banka, SLO

Ochrana údajov v medzibankovom platobnom systéme SIPS

Ivan Cibiri, NBS, SK

Bezpečnosť a ochrana dát v oblasti telekomunikácií

Jaroslav Gižický, Eurotel, SLO

Bezpečnosť a audit databázových technológií

p.Marušová, Oracle, SK

 

Po prednáškovej časti nasledovala panelová diskusia na tému Ochrana súkromia vo "virtuálnom priestore".

 

Celá konferencia bola ukončená spoločenským večerom.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach