Asociácia ISACA, založená v roku 1969, je so svojimi vyše 110 000 členmi vo viac ako 180 krajinách renomovanou profesijnou organizáciou a lídrom v oblasti riadenia, bezpečnosti a kontroly informačných technológií. ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA.

 

Cieľom ISACA Slovensko je zabezpečiť potrebnú úroveň podpory svojim členom a podporiť konzistentný prí­stup v oblasti auditu a kontroly informačných systémov v súlade s medzinárodnými postupmi.

 

Členskú základňu tvoria všetky vrstvy odborní­kov z oblasti IT: vrcholový manažment, vedúci a prevádzkoví­ pracovní­ci, všetci majú za cieľ použí­vať a rozví­jať moderné princí­py riadenia, kontroly a auditovania IT. Zoznam držiteľov certifikátov

 

ISACA ponúka vzdelávacie aktivity v súlade s potrebami všetkých IT profesionálov. Od konferencií cez tréningové týždne až po e-learningové vzdelávanie, venujeme sa poskytovaniu zdrojov vzdelávania a udržiavaniu aktuálnych zručností a vedomostí svojich členov. Aktívne podporujeme výskum, ktorého výsledky rozvíjajú produkty užitočné a relevantné pre IT profesionálov v oblastiach IT governance, riadenia, overovania a bezpečnosti.

 

 

Konferencia ABIT 2016

Téma konferencie: Riadenie rizík ako súčasť IT governance

Ak vás oslovila táto téma a máte záujem aktívne sa podeliť o vaše dobré i zlé skúsenosti s ostatnými členmi ISACA Slovensko a zúčastnenou odbornou verejnosťou viac informácií nájdete TU

Termíny registrácie ABIT 2016:
Zvýhodnená registrácia: do 8.mája 2016

 

 

TA3 - téma dňa: Kybernetická bezpečnosť

Hostia: Lenka Gondová, prezidentka ISACA Slovensko, Rastislav Janota, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Ján Hochmann, riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti NBÚ.

Záznam panelovej diskusie na TA3 si môžete pozrieť  TU

 

 

ICT Secutiry in Financial Institutions Conference

Pozývame Vás na konferenciu ICT Secutiry in Financial Institutions Conference, ktorú organizuje inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.v spolupráci s BACEE 7.-8- júna 2016 v Bratislave.

Pri registrácii si členovia ISACA môžu vybrať partnerskú cenu.

Učastníci konferencie si CPE body nahlasujú sami.

Viac informácií nájdete TU

 

 

EuroCloud Slovakia Day 2016

Tradičná výročná konferencia EuroCloud Slovakia Day 2016 spolu s vyhodnotením súťaže EuroCloud Slowakia Award 2016 sa uskutoční dňa 14. júna 2016 na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej Doline v Bratislave.

Viac informácií a zvýhodnená registrácia pre členov ISACA  TU

 

 

 

2 % DANE

INFORMÁCIE OHĽADOM 2 % DANE NÁJDETE na stránke združenia TU

 

 

Valné zhromaždenie

Vážení členovia ISACA Slovensko,
Valné zhromaždenie ISACA Slovensko sa konalo dňa 28. januára 2016 v priestoroch hotela Chopin.

Správu o priebehu konania VZ nájdete čoskoro TU:

 

Registrácia CPE bodov za účasť na VZ bola nahlásená. V prípade nespracovania CPE bodov na Vašom účte hromadným nahlasovaním nás prosím kontaktujte.

 

 

NAHLASOVANIE CPE bodov


ISACA ponúka možnosť hromadného nahlasovania CPE bodov z akcií.
Na základe prezenčnej listiny sú nahlasované CPE body všetkým účastníkom naraz.

Viac informácií nájdete TU

 


 

Dôležité termíny ku skúškam

Dôležité termíny ku skúškam CISA, CISM, CGEIT, CRISC:


Nasledujúci termín skúšky: dňa 11.6.2016


Miesto konania: Bratislava a v dalších mestách po celom svete.

 

Viac informácií nájdete TU

 

ISACA Slovensko na sociálnych sieťach

Vážení členovia ISACA Slovensko chapter,

Pre viac informácií, aktualít, medzinárodných článkov a podujatí nás môžete sledovať aj na sociálnych sieťach:

Facebook a LinkedIn

 

 

ISACA program Academic Advocate

bannercsx_stuba_fei

ISACA Slovensko v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc v rámci programu Academic Advocate venovala vybraným univerzitným knižniciam knižnú publikáciu: English: CSX Cybersecurity Fundamentals Study Guide určenú k príprave na skúšku Cybersecurity Fundamentals Certificate. Publikácia má pomôcť záujemcom z radov študentov stať sa odborníkom v oblasti auditu IS, informačnej bezpečnosti alebo riadenia IT/governance a zvýšiť tak kariérne možnosti v oblasti IT. Celý program je určený fakultám ponúkajúcim študijné odbory príbuzné zameraniu ISACA (Informačná bezpečnosť, audit, riadenie IT, počítačové vedy a i.) a je podporený aj reklamnou kampaňou prostredníctvom banerov a reklamných materiálov umiestnených v knižniciach .


Medzi spomínanými univerzitnými knižnicami je aj knižnica Univerzity Komenského v Bratislave (UKBA), ktorá poskytuje svoje služby prostredníctvom fakultných a katedrových knižníc pre viac ako 27 000 registrovaných čitateľov, ktorí ročne realizujú takmer 650 000 výpožičiek.

Nadviazanie spolupráce s ISACA sa uvádza aj v tlačovej správe UK BA, ktorú nájdete:


Na UK sa ročne zrealizuje 650 000 knižných výpožičiek

 

 

ISACA sprístupnila Cybersecurity Nexus™ (CSX) web stránky

Za účelom jednotného prístupu k informačným zdrojom o kybernetickej bezpečnosti, ISACA sprístupnila stránky cybersecurity.isaca.org. Tieto stránky sú určené špecialistom, manažérom, študentom i začiatočníkom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prostredníctom týchto stránok získavajú prístup k:
- tréningom kybernetickej bezpečnosti
- online diskusným fóram a platformám na zdieľanie poznatkov
- informáciám o CSX certifikáciách a súvisiacich vzdelávacích kurzoch

 

 

Zvýšte svoje kariérne možnosti v IT audite. Získajte CISA!

ISACA Slovensko si Vás v spolupráci s Akadémiou PwC dovoľujú pozvať na prípravný kurz profesijnej kvalifikácie CISA (Certified Information Systems Auditor).

Viac informácií o pripravovanom kurze

Dôležité termíny ku skúškam CISA, CISM, CGEIT, CRISC 

 

 

Poďakovanie prezidenta

 

   

 

        

 

 

Formát pre tlač

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Partner

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach