Asociácia ISACA, založená v roku 1969, je so svojimi vyše 110 000 členmi vo viac ako 180 krajinách renomovanou profesijnou organizáciou a lídrom v oblasti riadenia, bezpečnosti a kontroly informačných technológií. ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA.

 

Cieľom ISACA Slovensko je zabezpečiť potrebnú úroveň podpory svojim členom a podporiť konzistentný prí­stup v oblasti auditu a kontroly informačných systémov v súlade s medzinárodnými postupmi.

 

Členskú základňu tvoria všetky vrstvy odborní­kov z oblasti IT: vrcholový manažment, vedúci a prevádzkoví­ pracovní­ci, všetci majú za cieľ použí­vať a rozví­jať moderné princí­py riadenia, kontroly a auditovania IT. Zoznam držiteľov certifikátov

 

ISACA ponúka vzdelávacie aktivity v súlade s potrebami všetkých IT profesionálov. Od konferencií cez tréningové týždne až po e-learningové vzdelávanie, venujeme sa poskytovaniu zdrojov vzdelávania a udržiavaniu aktuálnych zručností a vedomostí svojich členov. Aktívne podporujeme výskum, ktorého výsledky rozvíjajú produkty užitočné a relevantné pre IT profesionálov v oblastiach IT governance, riadenia, overovania a bezpečnosti.

 

 

XIII. ročník konference IT Governance 2016

Pozývame Vás na XIII. ročník konferencie IT Governance 2016 - s podtitulom Propojenost incidentů & rizik a agilní IT, ktorá sa ukutoční  18. - 20.10. 2016 v Ostrave.

Učastníci konferencie si CPE body nahlasujú sami.

Viac informácií nájdete TU

 

 

PRVÁ CSX Európska KONFERENCIA

V dňoch 31.10.- 2.11. 2016 sa v Londýne koná prvá Európska CSX konferencia.

Medzi hlavnými prednášajúci sú renomovaní odborníci v odbore:

· Raj Samani, Chief Technical Officer for Intel Security EMEA

- Misha Glenny, Investigative Journalist, Author & Broadcaster, specializing in global organized crime and cybersecurity.

- Dr. Simon Moores, Technology Futurist & Information Risk Consultant - Zentelligence (Research) Ltd.

Viac informácií o pripravovanej akcii nájdete TU

 

 

11.výročná konferencia itSMF Slovensko

11.výročná konferencia itSMF Slovensko sa uskutoční v dňoch 8.-9.2.2017 v priestoroch hotela LINDNER
SUPER EARLY BIRD registrácia BOLA spustená.
REGISTRÁCIU a viac informácii o pripravovanej akcii nájdete na stránke konferencie
 

 

 

Dôležité termíny ku skúškam

Dôležité termíny ku skúškam CISA, CISM, CGEIT, CRISC:


Nasledujúci termín skúšky: dňa 10.12.2016

Final Registration Deadline:  21.10.2016


Miesto konania: Bratislava a v dalších mestách po celom svete.

 

Viac informácií nájdete TU

 

 

19-ta Európska predsednícka konferencia Corporate Governance

Pozývame Vás na 19-tu Európsku predsednícku konferenciu Corporate Governance, ktorú organizuje asociácia CECGA dňa 27. októbra 2016 v Hoteli Sheraton v Bratislave.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Viac informácií a  program TU

Registrácia TU

 

 

TA3 - téma dňa: Kybernetická bezpečnosť

Hostia: Lenka Gondová, prezidentka ISACA Slovensko, Rastislav Janota, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Ján Hochmann, riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti NBÚ.

Záznam panelovej diskusie na TA3 si môžete pozrieť  TU

 

 

2 % DANE

INFORMÁCIE OHĽADOM 2 % DANE NÁJDETE na stránke združenia TU

 

 

Valné zhromaždenie

Vážení členovia ISACA Slovensko,
Valné zhromaždenie ISACA Slovensko sa konalo dňa 28. januára 2016 v priestoroch hotela Chopin.

Správu o priebehu konania VZ nájdete čoskoro TU:

 

Registrácia CPE bodov za účasť na VZ bola nahlásená. V prípade nespracovania CPE bodov na Vašom účte hromadným nahlasovaním nás prosím kontaktujte.

 

 

NAHLASOVANIE CPE bodov


ISACA ponúka možnosť hromadného nahlasovania CPE bodov z akcií.
Na základe prezenčnej listiny sú nahlasované CPE body všetkým účastníkom naraz.

Viac informácií nájdete TU

 


 

ISACA Slovensko na sociálnych sieťach

Vážení členovia ISACA Slovensko chapter,

Pre viac informácií, aktualít, medzinárodných článkov a podujatí nás môžete sledovať aj na sociálnych sieťach:

Facebook a LinkedIn

 

 

ISACA program Academic Advocate

bannercsx_stuba_fei

ISACA Slovensko v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc v rámci programu Academic Advocate venovala vybraným univerzitným knižniciam knižnú publikáciu: English: CSX Cybersecurity Fundamentals Study Guide určenú k príprave na skúšku Cybersecurity Fundamentals Certificate. Publikácia má pomôcť záujemcom z radov študentov stať sa odborníkom v oblasti auditu IS, informačnej bezpečnosti alebo riadenia IT/governance a zvýšiť tak kariérne možnosti v oblasti IT. Celý program je určený fakultám ponúkajúcim študijné odbory príbuzné zameraniu ISACA (Informačná bezpečnosť, audit, riadenie IT, počítačové vedy a i.) a je podporený aj reklamnou kampaňou prostredníctvom banerov a reklamných materiálov umiestnených v knižniciach .


Medzi spomínanými univerzitnými knižnicami je aj knižnica Univerzity Komenského v Bratislave (UKBA), ktorá poskytuje svoje služby prostredníctvom fakultných a katedrových knižníc pre viac ako 27 000 registrovaných čitateľov, ktorí ročne realizujú takmer 650 000 výpožičiek.

Nadviazanie spolupráce s ISACA sa uvádza aj v tlačovej správe UK BA, ktorú nájdete:


Na UK sa ročne zrealizuje 650 000 knižných výpožičiek

 

 

ISACA sprístupnila Cybersecurity Nexus™ (CSX) web stránky

Za účelom jednotného prístupu k informačným zdrojom o kybernetickej bezpečnosti, ISACA sprístupnila stránky cybersecurity.isaca.org. Tieto stránky sú určené špecialistom, manažérom, študentom i začiatočníkom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prostredníctom týchto stránok získavajú prístup k:
- tréningom kybernetickej bezpečnosti
- online diskusným fóram a platformám na zdieľanie poznatkov
- informáciám o CSX certifikáciách a súvisiacich vzdelávacích kurzoch

 

 

Zvýšte svoje kariérne možnosti v IT audite. Získajte CISA!

ISACA Slovensko si Vás v spolupráci s Akadémiou PwC dovoľujú pozvať na prípravný kurz profesijnej kvalifikácie CISA (Certified Information Systems Auditor).

Viac informácií o pripravovanom kurze

Dôležité termíny ku skúškam CISA, CISM, CGEIT, CRISC 

 

 

Poďakovanie prezidenta

 

   

 

        

 

 

Formát pre tlač

 


 

 

 

 

 

Partner

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach