Registrácia

isaca_slovensko4c

Poskytnuté osobné údaje (ďalej tiež len "OÚ") budú spracúvané občianskym združením ISACA Slovakia (ďalej len "združenie" ) v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“ ).

Poskytnuté údaje budú spracúvané v rámci informačného systému Podujatia za účelom uskutočňovania činností súvisiacich s evidenciou a správou účastníkov podujatí združenia, pričom budú spracúvané údaje v rozsahu:
meno a priezvisko, adresa, pracovná pozícia, emailový kontakt, identifikácia ISACA podujatia, uhrádzaná suma, príznak úhrady, ďalšie údaje súvisiace s plnením účelu spracúvania.

Osobné údaje budú spracúvané najviac dva roky od poslednej účasti na podujatí združenia. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje anonymizované v zmysle vyššie uvedeného Zákona.

V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli vaše osobné údaje získané; zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu Zákona.

Združenia ako prevádzkovateľ súčasne informuje, že osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľom - Ingrid Smetanová, IČO: 40015491.

Podrobnejšie informácie na
http://www.isaca.sk/isaca-slovensko/privacy/

 

Názov *:Klubový večer: "Hodnotenie vyspelosti procesov" 14.11.2018
Titul, Meno, Priezvisko  *:
Spoločnosť/Organizácia  *:
Pracovná pozícia::
Adresa pre fakturáciu (v prípade platby):
Suma:
IČO:
IČ DPH:
Tel.kontakt:
E-mail *:
Som *:Člen ISACA/itSMF/SASIB/SKIIA Nečlen Zo štátnej správy Študent
ID člena ISACA:
ID člena SASIB:
ID člena SKIIA:
Požiadavka na stravu:vegetariánska
bezlepková
bezlaktózová
Poznámka:
Záväzná prihláška *:Súhlasím s uvedenými podmienkami akcie
Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  - *
 

 

 

 

 

 

Partner

                                                      

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach