Registrácia

isaca_slovensko4c

Poskytnuté osobné údaje (ďalej tiež len "OÚ") budú spracúvané občianskym združením ISACA Slovakia (ďalej len "združenie") v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracúvané v rámci informačného systému Podujatia za účelom uskutočňovania činností súvisiacich s evidenciou a správou účastníkov podujatí združenia, pričom budú spracúvané údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, pracovná pozícia, emailový kontakt, identifikácia ISACA podujatia, uhrádzaná suma, príznak úhrady, ďalšie údaje súvisiace s plnením účelu spracúvania OÚ v danom IS.
Osobné údaje budú spracúvané najviac dva roky od poslednej účasti na podujatí združenia. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje anonymizované v zmysle vyššie uvedeného Zákona.

V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli vaše osobné údaje získané; zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu Zákona. Vaše ďalšie práva obsahuje § 28 Zákona.
Združenia ako prevádzkovateľ súčasne informuje, že osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľom - Ingrid Smetanová, IČO: 40015491.

 

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami akcie.

Storno podmienky v prípade platenej účasti: záväznú prihlášku možno písomne alebo mailom zrušiť najneskôr 30 dní pred konaním akcie. Po tomto termíne je možné prihlášku zrušiť s 50 perc. storno poplatkom písomne alebo mailom najneskôr však 4 dni pred konaním akcie, popr. vyslať náhradníka.

Prosíme vypĺňajte údaje s diakritikou.

Prosíme členov ISACA, uvádzajte mail zo svojho profilu na isaca.org

Názov *:ABIT 2018: 6.6.2018, Hotel HolidayInn
ABIT 2018 + WSD: 6.-7.6.2018, Hotel HolidayInn
ABIT 2018 + WSD + event: 6.-7.6.2018, Hotel HolidayInn
Titul, Meno, Priezvisko  *:
Spoločnosť/Organizácia  *:
Pracovná pozícia::
Adresa pre fakturáciu (v prípade platby):
Suma:
IČO:
IČ DPH:
Tel.kontakt:
E-mail *:
Som *:Člen ISACA/itSMF/SASIB/SKIIA Nečlen Zo štátnej správy Študent
ID člena ISACA:
ID člena SASIB:
ID člena SKIIA:
Požiadavka na stravu:vegetariánska
bezlepková
bezlaktózová
Poznámka:
Záväzná prihláška *:Súhlasím s uvedenými podmienkami akcie
Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  + *
 

 

 

 

 

 

Partner

                                                      

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach