Registrácia

isaca_slovensko4c

Vyplnením formuláru súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov (ďalej tiež len "OÚ") občianským združením ISACA Slovakia (ďalej len "združenie") v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracúvané v rámci informačného systému Podujatia, pričom budú spracúvané údaje v rozsahu: meno a priezvisko, emailová adresa, dátum poskytnutia súhlasu, ďalšie údaje súvisiace s plnením účelu spracúvania OÚ v danom IS.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je poskytnutý na dobu činnosti združenia, pričom tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje zlikvidované v zmysle vyššie uvedeného Zákona.
V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli vaše osobné údaje získané; zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu Zákona. Vaše ďalšie práva obsahuje § 28 Zákona.
Združenie ako prevádzkovateľ súčasne informuje, že osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľom - Ingrid Smetanovou, IČO: 40015491.

Táto registrácia sa považuje za záväznú objednávku, na základe ktorej Vám bude vystavená faktúra. Registráciu je možné zrušiť len písomne, najneskôr 14 dní pre začiatkom akcie. Storno poplatok je 50% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Faktúra bude vystavená a poslaná na adresu, ktorú ste uviedli na prihláške.

Po odoslaní formulára Vám registráciu potvrdíme odpoveďou na Vami uvedenú adresu. V prípade, že nedostanete potvrdzujúci mail, kontaktujte nás prosím na: smetanova@isaca.sk

 

 

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami akcie.

Prosíme vypĺňajte údaje s diakritikou.

Prosíme členov ISACA, uvádzajte mail zo svojho profilu na isaca.org

V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ( bezlepková diéta, vegetariánska strava a pod. ) Vás prosíme danú skutočnosť uviesť do poznámky.

Názov *:Valné zhromaždenie ISACA Slovensko, 2.3.2017
Klubový večer, 2.3.2017
ABIT 2017, 1.6.2017
ABIT 2017 + Workshopday, 1.-2.6.2017
ABIT 2017 + Workshopday + Networking 1.-2.6.2017
Titul, Meno, Priezvisko  *:
Spoločnosť/Organizácia  *:
Pracovná pozícia::
Adresa pre fakturáciu (v prípade platby):
Suma:
IČO:
IČ DPH:
Tel.kontakt:
E-mail *:
Som *:Člen ISACA/itSMF/SASIB/SKIIA Nečlen Zo štátnej správy Študent
ID člena ISACA:
ID člena SASIB:
ID člena SKIIA:
Poznámka:
Záväzná prihláška *:Súhlasím s uvedenými podmienkami akcie
Vyriešte tento matematický problém  - *
 

 

 

 

 

 

Partner

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach