ISACA sprístupnila Cybersecurity Nexus™ (CSX) web stránky

csx

Za účelom jednotného prístupu k informačným zdrojom o kybernetickej bezpečnosti, ISACA sprístupnila stránky cybersecurity.isaca.org. Tieto stránky sú určené špecialistom, manažérom, študentom i začiatočníkom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prostredníctom týchto stránok získavajú prístup k:
- tréningom kybernetickej bezpečnosti
- online diskusným fóram a platformám na zdieľanie poznatkov
- informáciám o CSX certifikáciách a súvisiacich vzdelávacích kurzoch

 

 

ISACA zverejnila portfólio expertných certifikácií zameraných na kybernetickú bezpečnosť. Sedem nových Cybersecurity Nexus (CSX) certifikácií a tréningov pomôže profesionálom zdokonaliť svoje zručnosti v tejto oblasti informačnej bezpečnosti. Zároveň tak ISACA adresuje nedostatok odborne kvalifikovaných expertov pre túto oblasť. Prostredníctvom CSX bude poskytovaný jednotný zdroj znalostí, nástrojov, praktík a tréningu pre každú expertnú úroveň. ISACA zároveň napomáha pri budovaní globálnej aktívnej ochrany v oblasti kybernetickej bezpečnosti
CSX tréningy a certifikácie sú poskytované pre viaceré úrovne zručností. V súčasnosti ISACA poskytuje Certified Information Security Manager (CISM) certifikáciu pre riadiacich pracovníkov a Cybersecurity Fundamentals Certificate pre nováčikov na tomto poli. Tréningy nie sú povinnou požiadavkou na absolvovanie skúšky, sú však odporúčané. Nové certifikácie sú:
• CSX Practitioner— demonštruje schopnosť držiteľa certifikátu priamo reagovať na kybernetický bezpečnostný incident, prostredníctvom zavedených procedúr a stanovených procesov (1 certifikácia, 3 tréningové kurzy; prerekvizita pre CSX Specialist),
• CSX Specialist—demonštruje zručnosti a hlbokú znalosť jednej alebo viacerých oblastí rámca NIST Cybersecurity Framework (5 certifikácií, 5 tréningových kurzov; vyžaduje mať CSX Practitioner),
• CSX Expert— demonštruje expertné znalosti profesionálov na najvyššej úrovni v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ich schopnosti riešiť komplexné incidenty kybernetickej bezpečnosti (1 certifikácia, 1 tréningový kurz; prerekvizity nie sú vyžadované).
Všetky nové certifikáty sú v súlade s globálne akceptovanými štandardami vrátane NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, NIST SP 800-53 Revision 4, ISO 27000 a COBIT 5.

Dostupnosť a CPE
Tréning pre CSX Practitioner certifikát bude dostupný v júni 2015 a súvisiaca skúška v júli. Tréningy a skúšky pre CSX Specialist a CSX Expert budú dostupné v druhej polovici 2015. Kontinuálne profesionálne vzdelávanie (CPE) vyžaduje každoročné potvrdzovanie znalostí držiteľov certifikátov (okrem účasti na znalostne orientovanom vzdelávaní) aj prostredníctvom overovania zručností v praxi.
Ďalšie informácie o nových CSX certifikátoch sú dostupné na www.isaca.org/csx-certifications and www.isaca.org/csxnews.

O ISACA
ISACA, ako globálna nezisková organizácia zastrešujúca IT a IT profesionálov sa venuje poskytovaniu nástrojov na dosahovanie individuálneho a organizačného úspechu pre viac než 140 000 svojich priaznivcov po celom svete. Cez svoje organizácie vo viac než 100 krajinách po celom svete poskytuje svojim členom vzdelávanie, zdieľanie zdrojov, profesionálny networking a benefity na lokálnej úrovni.

ISACA Slovensko (www.isaca.sk) vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré úzko spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA.
 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach