Základným cieľom prezentácie je relatívne jednoducho a biznis jazykom,

vo všeobecnosti a z nadhľadu ujasniť, čo je to Cloud a ako uchopiť možnosti jeho použitia so zreteľom na riziká ktoré prináša.

Prirovnaniami k príkladom z bežného života vytvoriť lepšiu predstavu o Cloude ako takom.

Obsahom prezentácie je zjednotenie slovníka a vysvetlenie základných pojmov používaných v súvislosti s oblasťou Cloud riešení,

pomenovanie a objasnenie základných parametrov a kľúčových skratiek ako sú SaaS/PaaS/IaaS a pomenovanie legislatívneho rámca vplývajúceho na využitie Cloud služieb v oblasti finančného biznisu.

Disclaimer: Prednáška nie je určená pre „advanced“ úroveň poslucháčov, ktorí Cloud služby už prakticky používajú.

 

Dátum a čas konania:

10.12..2020, 17.00 hod.

 

Miesto konania:

webinár, aplikácia ZOOM

 

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok: vstup voľný pre registrovaných účastníkov


Pozvánka do aplikácie ZOOM s odkazom na webinár Vám príde emailom.

Pridelené body CPE: 1

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach