Výročná odborná konferencia audit a bezpečnosť v IT – ABIT 2016

 

 

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

HLAVNÍ PARTNERI

 

                

 

 

 

PARTNER

 

 

MEDIÁLNY PARTNER

 

 

 

 

 

s tematickými okruhmi:

 

- Praktické skúsenosti so systémom riadnia rizík v organizáciách
- Interakcia riadenia IT rizík s inými disciplínami riadenia rizík (operačné rizíka, riziká podvodov, a pod.)
- Riadenie IT rizík ako integrálna súčasť IT governance funkcií (integrácia s projektovým riadením, portfolio management a pod.)
- Integrácia riadenia IT rizík a iných štábnych funkcií (plánovanie kontinuity, krízové riadenie, a pod. )
- Riadenie IT rizík a cloud riešenia
- Aplikácia riadenia rizík v špecifických oblastiach (návrh opatrení v systéme podľa miery rizika, optimalizácia kontrolných opatrení podľa miery rizika, a pod.)
- Špecifiká IT rizík v rôznych odvetviach podnikania
- Človek v centre moderných IT rizík

 

Miesto konania: Chopin hotel, Galvaniho 28, Bratislava

 

Termín konania: 9.júna 2016, od 9:00 - 17:30 hod.

 

Parkovanie: Parkovanie je v priestoroch pred hotelom zdarma.

 

CPE body BOLI nahlásené na základe prezenčnej listiny účastníkom naraz.
 

Viac informácií nájdete TU

 

 

PROGRAM

 

 

POZVÁNKA

 

Odborná garancia:
Pavol Adamec,CGEIT, CISM, CISA, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Peter Borák,CGEIT, CISM, CISA, KPMG Slovensko spol. s r.o
Ivan Kopáčik,CGEIT, CISA, CRISC, Gordias, s.r.o.
Lukáš Neduchal,CISA, CRISC, FCCA, CISM, Ernst & Young, k.s.
Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC Pro Excellence s.r.o.
Tomáš Hettych, CGEIT, CISM, CISA, CRISC, sanofi-aventis,s.r.o. 

 

REGISTRÁCIA UKONČENÁ

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok členovia Early bird do 8.5.2016: 80,- EUR
Registračný poplatok nečlenovia Early bird do 8.5.2016: 150,- EUR

Registračný poplatok členovia: 130,- EUR
Registračný poplatok nečlenovia: 250,- EUR
Štátna správa: 30,-EUR
Študenti: 30,- EUR

 

Na odbornej konferencii „ABIT 2016“, ktorá sa uskutočnila 9.júna 2016, bola možná aktívna účasť partnerov prostredníctvom sponzoringu. 

 

Fotogaléria z konferencie


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach