ISACA CS & ISACA SK: Certifikačný rámec EU

Webinár: ISACA CS & ISACA SK

Dátum a čas konania:

14.5.2024, 16,30 - 19,00 hod.

Miesto konania: webinár

Moderujú: Simona Vyšatová, Ivan Makatura, Luděk Novák

 

Prednášajúci: Ivan Makatura (ISACA Slovensko / KCCKB)

Stručná anotácia: všeobecný certifikačný rámec EÚ, právny základ certifikácie kyberbezpečnosti a ochrany údajov (CSA, CRA, CSA+, GDPR), vzťah medzi entitami zúčastnenými na certifikačnom rámci (ENISA, EUCG, COM, NCCA, CABs), metódy overovania úrovne bezpečnosti výrobkov, procesov a služieb, objekty posudzovania, mechanizmus uvádzania dôveryhodných produktov na trh, proces akreditácie orgánov posudzovania zhody s odkazom na akreditačné normy a na vnútroštátne akreditačné orgány.
Čas orientačne 16:35 – 17:00


Prednášajúci: Simona Vyšatová, NÚKIB
Stručná anotácia: Vysvětlení certifikačního schématu EUCS (Cloud Services) a stavu
řešení EU certifikací v CZ (včetně aktivit Národního Koordinačního Centra)

 

Panelová diskusia 17:40 – 18:30: aplikačná prax implementácie EUCC , pohľad CZ/SK na plánované implementácie EUCS, implementačné projekty.
Moderátor: Luděk Novák

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok: vstup voľný pre registrovaných účastníkov


Pozvánka do aplikácie  s odkazom na webinár Vám príde emailom.

Pridelené body CPE: 2,5

Získané CPE budú nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny. 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach