Téma: Kybernetická bezpečnost Česko – Slovensko

Termín a miesto konania: 22. 02. 2022, 16.30 hod., ZOOM

 

Kybernetická bezpečnost Slovensko – zkušenosti a výzvy pro rok 2022+

Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB)
Tomáš Hettych, KCCKB
Prednáška se bude venovať zhrnutiu skúseností spojených s presadzovaním kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a predstaví výzvy, ktoré budú kľúčovými prioritami v ďalšom období.

Kybernetická bezpečnost Česko – zkušenosti a výzvy pro rok 2022+
Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
Přednáška se bude věnovat shrnutí zkušenosti spojených s prosazováním kybernetické bezpečnosti v Česku a představí výzvy, které budou klíčovými prioritami v dalším období.

Panelová diskuse:
Moderátor: Luděk Novák, ISACA CRC
Ivan Makatura, KCCKB
Tomáš Hettych, KCCKB
Adam Kučínský, NÚKIB

 

 

REGISTRÁCIA

 

Účastnícky poplatok: vstup voľný pre registrovaných účastníkov


Pozvánka do aplikácie ZOOM s odkazom na webinár Vám príde emailom.

Pridelené body CPE: 2

 

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach