Vybraté riziká Cloud riešení a návrhy na ich ošetrenie (mitigation)

V rámci témy bude poukázané na riziká cloud riešení, s ktorými sa najčastejšie stretávame v praxi a pomenované možné opatrenia na zníženie dopadov takýchto rizík.

Zároveň budú pomenované základné parametre, ktoré je nutné hodnotiť pri rozhodovaní sa pre použitie SaaS Cloud služieb z pohľadu bezpečnosti

 

Dátum a čas konania:

25.3.2021, 17.00 hod.

 

Miesto konania:

webinár, aplikácia ZOOM

 

REGISTRÁCIA

 

Účastnícky poplatok: vstup voľný pre registrovaných účastníkov


Pozvánka do aplikácie ZOOM s odkazom na webinár Vám príde emailom.

Pridelené body CPE: 2

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach