Pozývame Vás na klubový večer, ktorý bude venovaný téme „Requirements engineering", t.j. procesu (aktivitám) zberu, definovania, dokumentovania a samotného riadenia požiadaviek ako prirodzenej súčasti manažmentu zmien.

Termín: 29.1.2019 16:00 - 19:00

Miesto: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Agenda:

1. Úvod / itSMF, Slovenská sporiteľňa, a. s. / Igor Dimitrovič

2. Vstup do problematiky / OMNICOM / Pavol Holbík

3. Prezentácie praktických skúseností s "Requirements engineering" v spoločnostiach:

                a. Slovenská sporiteľňa, a. s. / Martin Lacko

                b. Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Ivo Kovačič

                c. ESET, spol. s r.o. / Daniel Chromek

4. Panelová diskusia a odpovede na otázky

 

REGISTRÁCIA

 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach